Výlety - 2011

Dvakrát kolem Sázavy

15.12.2011 22:05
  Začátkem letošního léta jsme opět uskutečnily výlety, které měly tentokrát společné místo začátku, kterým byla obec Hvězdonice. Cesta do Hvězdonic probíhala vlakem (směr Benešov), a to s přestupem v Čerčanech. První výlet byl směřován z Hvězdonic přes hrad Dubá, johož zřícenina se dosud vypíná na zalesněném skalnatém ostrohu nad levým břehem Sázavy proti vsi Poddubí, a byl založen ve 13. stol. některým z členů panského rodu Benešoviců. Příslušníci zdejší větve se potom nazývali podle nového sídla "z Dubé". Jejich předkem byl Matouš (syn Beneše z Dubé), který se...

Divoce Divokou Šárkou

06.11.2011 15:55
  Termín v sobotu 1.10.2011 Délka 8-10 km odjezd z Kolovrat v 8.13 vlakem směr Hlavní nádraží předpokládaný návrat vlakem s příjezdem v 17.13. Z vlakové stanice Veleslavín projdeme kolem kempu Džbán do údolí Divoké Šárky, kterým půjdeme západním směrem a při zpáteční cestě po vrchních partiích Divoké Šárky si můžeme vychutnat krásné výhledy na okolí.     Divoká Šárka Přírodní park zahrnuje rozlehlé území při severozápadní hranici Prahy. Jeho osou je tok Šáreckého potoka od přehrady Džbán po soutok s Vltavou. Ve svém celku je Šárka...

Prokopákem k moři

06.11.2011 15:39
  Termín v sobotu 3. září 2011. Délka 8 - 10 km odjezd z Kolovrat v 8.13 hod. vlakem směr Hlavní nádraží předpokládaný návrat vlakem s příjezdem v 16.43 hod. Většina cesty povede Prokopským údolím po pohodlné cestě, podél které budeme moci sledovat geologické zajímavosti. A pokud okolnosti dovolí, nalezneme i několik zkamenělých živočichů prehistorického moře.     Prokopské údolí Prokopské a Dalejské údolí je přírodně určitě tím nejzajímavějším přírodním parkem v katastru hlavního města Prahy. Ale nejen to, jedná se celkově o velmi...

Zlenická tvrz

06.11.2011 12:41
  Termín v sobotu 4.6.2011 Délka 7-10 km odjezd z Kolovrat v 8.43 vlakem směr Benešov předpokládaný návrat vlakem s příjezdem v 17.12. Tentokrát pojedeme vlakem do Senohrab, odkud budou naše kroky směřovat po žluté turistické značce k Sázavě, odkud po krátké zastávce vyrazíme do kopce na zříceninu hlásky Zlenice ze 14. století. Zpět se vrátíme lesem a po modré značce do Senohrab.   Jak přes řeku Sázavu? V místě dnešní lávky byl původně přívoz, který však nedostačoval potřebě přepravy přes řeku v době příjezdů vlaků do nedaleké železniční...

od Sázavy k Sázavě přes Lštění

06.11.2011 11:43
  Termín v sobotu 7.5.2011 Délka 8-10 km odjezd z Kolovrat v 8.43 vlakem směr Benešov předpokládaný návrat vlakem s příjezdem v 17.12. Nejprve půjdeme z Hvězdonic podél Sázavy ke zřícenině tvrze Odranec, dále podle potůčku do kopce kolem samot Dubsko až na bývalé přemyslovské hradiště Lštění. Vlakem zpět budeme odjíždět ze zastávky Čtyřkoly.     Stará Dubá  Hrad Dubá, johož zřícenina se dosud vypíná na zalesněném skalnatém ostrohu nad levým břehem Sázavy proti vsi Poddubí, byl založen ve 13. stol. některým z členů panského rodu...

na Medník za kvetoucím kandíkem

06.11.2011 10:44
  Termín v sobotu 2.4.2011 Délka 7-9 km odjezd z Kolovrat v 8.13 vlakem směr Hlavní nádraží předpokládaný návrat vlakem s příjezdem v 17.12. Většina cesty bude sledovat naučnou stezku údolím Sázavy na vrch Medník, zpestřením pak bude předpokládané nalezení kvetoucí vzácnosti. Většina oblasti je totiž typická habrovými doubravami a bučinami s výskytem kriticky ohrožené liliovité rostliny kandíku psího zubu. Mezi další zajímavosti patří těžba zlata v lokalitě zvané V jámách.   Naučná stezka Medník Začíná i končí:    železniční...