Akce během roku

Masopustní rej masek -  akce se koná v únoru či březnu v sále U Boudů - děti čeká program složený z písniček, básniček, divadla

Jarní tvoření - předvelikonoční dopolední setkání pro malé děti a jejich rodiče při drobném výtvarném tvoření

Rej čarodějnic -  akce se koná koncem dubna na hřišti s U-rampou - děti čeká čarodějná stezka a opékání buřtů na ohni

Dětský den - RC Macek se podílý na přelomu května a června na organizaci dětského dne, v rámci kterého připravuje soutěže pro nejmenší děti

KoloZávod - cyklistické a koloběžkové závody (září v okolí hřiště s U-rampou) jsou určeny pro děti od 3 do 14 let ...

Drakiáda -  akce se koná začátkem října na poli mezi Kolovraty a Benicemi - děti čeká pouštění draků zakončené společným táborákem ...

Dýňová slavnost -  akce se začátkem listopadu a začíná u fontány před Infocentrem, odkud jdou děti s rozsvícenými lampiony na hřiště s U-rampou, kde je celý program zakončen ohňostrojem

Adventní věnce - podvečerní vyrábění adventních věnců pro malé i velké v sále U Boudů v neděli před 1. nedělí adventní

Mikulášská - akce se koná začátkem prosince v sále u Boudů. Nejprve děti shlédnou divadlo a pak je navštíví Mikuláš, anděl a čert a děti dostávají balíček