Dvakrát kolem Sázavy

15.12.2011 22:05

 

Začátkem letošního léta jsme opět uskutečnily výlety, které měly tentokrát společné místo začátku, kterým byla obec Hvězdonice. Cesta do Hvězdonic probíhala vlakem (směr Benešov), a to s přestupem v Čerčanech.

První výlet byl směřován z Hvězdonic přes hrad Dubá, johož zřícenina se dosud vypíná na zalesněném skalnatém ostrohu nad levým břehem Sázavy proti vsi Poddubí, a byl založen ve 13. stol. některým z členů panského rodu Benešoviců. Příslušníci zdejší větve se potom nazývali podle nového sídla "z Dubé". Jejich předkem byl Matouš (syn Beneše z Dubé), který se připomíná v l. 1218 - 1227. Z vlastního hradu se dochovaly jen rozvaliny, ale i ty dávají tušit někdejší rozlohu a dispozici hradního komplexu. Při příchodu k hradu po žluté turistické cestě od Hvězdonic jsme ale nejprve na břehu řeky viděli torzo věže latránu nazývaného Odranec. Dodnes je patrné hrazení kolem tohoto místa, které protíná železniční trať.

Od hradu jsme pokračovali opět po žluté a pak modré turistické značce na návrší s kostelíčkem, odkud byl nádherný výhled do údolí Sázavy. Byl to výrazný ostroh, spadající na tři strany strmými svahy, který si vyhlédli staří Slované, pravděpodobně kouřimší Zličané, aby tady v 1. polovině 9. stol. vybudovali pevné hradiště Lščen či Leščen (Lštění). Po nich je užívali Slavníkovci a od 11. stol. zde bylo sídlo přemyslovské hradní správy s dvorcem kastelána, připomínané v r. 1055 kronikářem Kosmou. O rok později tady byla uvězněna švagrová vládnoucího knížete Spytihněva a choť pozdějšího prvního českého krále Vratislava, Marie. Protože však jedinou kamennou architekturu představoval drobný kostelík a knížecím palácem byl prostý přízemní srub, můžeme v dnešní době obdivovat právě tento kostel. O starobylosti kostela svědčí i zasvěcení sv. Klimentu, a i když dnešní jeho stavba je sice barokní z roku 1703, její základy jsou však ještě románské. Od kostela jsme pak pokračovali po modré stezce do Čtyřkol na pozdní oběd a na vlak zpět do Kolovrat.

Druhý výlet začal opět ve Hvězdonicích, kde jsme přešli po lávce přes řeku Sázavu a po červené turistické cestě jsme šli po proudu Sázavy až do podhradí zříceniny hradu Zlenice. U řeky je po cestě několik míst k příjemnému občerstvení, čehož jsme vzhledem k vysokým teplotám rádi využili. Pak již stačilo pár minut do prudkého kopce, aby se člověk ocitl v náručí zříceniny gotického hradu Zlenice, který byl založen po r. 1300 na skalnatém ostrohu, pod nímž ústí Mnichovický potok do Sázavy. Jméno Zlenice se poprvé připomíná r. 1318, kdy se uvádí Oldřich ze Zlenic. Hrad dostal název podle zaniklé osady Zlenice, která ležela na druhém břehu Sázavy. Vznik hradu dnešní podoby lze však s určitostí zařadit do 1. pol. 14. století, podle hradu se psal až v r. 1351 Jan ze Zlenic. Ze zlenického hradu zůstala dnes již jen zřícenina, která se podle dominantního zbytku věže nazývá také Hláska. Z hradu vede příjemná lesní cesta po hřbetu ostrohu až na modrou turistickou cestu, po které jsme došli do Senohrab a opět se vrátili vlakem zpět do Kolovrat.

U obou zmíněných výletů nás mile překvapila velká účast kolovratských rodin, která nás motivuje v podobných akcích pokračovat i v dalším roce. Opět se budeme na jaře a počátkem léta 2012 těšit na společné výlety, které budou možná završeny dvoudenním výletem s přespáním ve stanech. Sledujte proto web https://macek-kolovraty.webnode.cz/, kde budou zveřejňovány podrobnosti a pozvánky na výlety.