Informace o nás   

Rodinné centrum Kolovraty - Macek z. s. je organizace, která je založená na dobrovolné práci maminek a tatínků převážně žijících v Kolovratech.

Přejeme si vytvořit příjemný prostor, kde by se mohli vzájemně setkávat rodiče a jejich děti, pomáhat maminkám při překonávání sociální izolace a v neposlední řadě umožnit rodičům z Kolovrat a okolí vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí. Stejně tak vymýšlet pro děti předškolní i školní různé aktivity pro trávení volného času.

 

Pro koho tu jsme?

Pro všechny rodiče a prarodiče a jejich děti, kteří chtějí aktivně trávit svůj čas. Pokud patříte mezi ně a zatím jste o nás neslyšeli, věřím, že tyto řádky vám napomohou si k nám najít cestu.

 

Pomoc s organizací

Chcete-li se aktivně podílet na organizaci akcí rodinného centra Macek, budeme rádi.

 

Co je naší náplní?

RC Macek v současné době pořádá převážně jednorázové akce během roku. K našim tradičním větším akcím pro veřejnost patří: „Podzimní táborák s drakiádou“, „Lampionový průvod“, „Masopustní rej masek“, „Vítání jara“, „Rej čarodějnic“ a „Dětský koutek“ na kolovratském dětském dni. 

Kromě aktivit pro děti, organizuje rodinné centrum také aktivity pro rodiče, například vyrábění adventních věnců.

 

Poděkování

Rodinné centrum děkuje všem, kteří podporují jeho činnost.

Velký dík patří zastupitelstvu městské části Praha - Kolovraty od kterého získáváme finanční výpomoc formou grantů.

Dále děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří se aktivně podílejí na činnosti centra. Dík také patří maminkám z MC Říčany, které nám poskytly vstupní informace pro založení Macka.

V neposlední řadě děkujeme všem dětem a jejich rodičům, že se stále účastní našich akcí a tím nás podporují v další činnosti.

Naši návštěvníci

 

Našimi návštěvníky jsou maminky, tatínkové a babičky s dětmi od miminek po předškolní věk, školáci i ostatní dospělí. Každý si u nás najde to své.

 

Rada MACEK o.s. 

Dejmková Kateřina předseda

Červená Alžbětahospodář

Schoulová Petra