Informace o nás   

Rodinné centrum Kolovraty - Macek o. s. je organizace, která je založená na dobrovolné práci maminek a tatínků převážně žijících v Kolovratech.

Přejeme si vytvořit příjemný prostor, kde by se mohli vzájemně setkávat rodiče a jejich děti, pomáhat maminkám při překonávání sociální izolace a v neposlední řadě umožnit rodičům z Kolovrat a okolí vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí. Stejně tak vymýšlet pro děti předškolní i školní různé aktivity pro trávení volného času.

 

Pro koho tu jsme?

Pro všechny rodiče a prarodiče a jejich děti, kteří chtějí aktivně trávit svůj čas. Pokud patříte mezi ně a zatím jste o nás neslyšeli, věřím, že tyto řádky vám napomohou si k nám najít cestu.

Budeme rádi, když se do našeho centra přijdete podívat. Vaše děti si u nás pohrají a vy si odpočinete třeba u kávy s ostatními maminkami. Pro dítě s sebou vezměte přezůvky, pití a svačinu.

 

Pomoc s organizací

Chcete-li se aktivně podílet na organizaci a provozu rodinného centra Macek, budeme rádi. Také hledáme rodiče, kteří by vedli různé zájmové kroužky pro děti i dospělé. Umíte-li zabavit děti cvičením, malováním, modelováním apod., spojte se s námi.

 

Co je naší náplní?

Pro nejmenší děti a předškoláky s rodiči vytváříme pravidelné programy, k dispozici je v daný den také volná herna. Pro školní děti je tu kroužek Tácek, organizovaný převážně tatínky. Nově od r.2011 také pořádáme pravidelné kroužky pro školáky a také pro rodiče.

Kromě pravidelného programu Macek pořádá různé tematické akce. K našim tradičním větším akcím pro veřejnost patří: „Podzimní táborák s drakiádou“, „Lampionový průvod“, „Masopustní rej masek“, „Vítání jara“, „Rej čarodějnic“ a „Dětský koutek“ na kolovratském dětském dni. Velké oblibě se nyní těší novinka, výlety pro všechny, organizované Mackem.

Rodinné centrum také spolupracuje s paní Janou Kněžínkovou, která pořádá cvičení pro rodiče s dětmi od dvou let a pro děti předškolního věku ve školní tělocvičně.

Kromě aktivit pro děti, organizuje rodinné centrum také aktivity pro rodiče. V minulosti jsme pořádali burzu dětského oblečení, kurz vázání dětí v šátku, kreativní kurz tvoření adventních věnců, kurz drátování a další.

Pro nastávající maminky a maminky po porodu nabízí rodinné centrum služby laktační poradkyně Zuzany Ďoubalové.

 

Poděkování

Rodinné centrum děkuje všem, kteří podporují jeho činnost.

Velký dík patří zastupitelstvu městské části Praha - Kolovraty, které nám poskytlo místnost k pronájmu a od kterého získáváme finanční výpomoc formou grantů.

Dále děkujeme všem, kteří nám darovali hračky, paní učitelce Bouškové a dětem ze ZŠ Kolovraty, které vystupují na naší Mikulášské besídce a Infocentru Kolovraty, které nám pomáhá s rozmnožováním materiálů, a všem maminkám a tatínkům, kteří se aktivně podílejí na činnosti centra. Dík také patří maminkám z MC Říčany, které nám poskytly vstupní informace pro založení Macka.

V neposlední řadě děkujeme všem dětem a jejich rodičům, že se stále účastní našich akcí a tím nás podporují v další činnosti.

Naši návštěvníci

 

Našimi návštěvníky jsou maminky, tatínkové a babičky s dětmi od miminek po předškolní věk, školáci i ostatní dospělí. Každý si u nás najde to své.

 

Rada MACEK o.s. 

Pecinová Eliška předseda

Červená Alžbětahospodář

Schoulová Petra