Běh mezi stromy

Běh mezi stromy 2018 se vydařil

01.05.2018 14:33

Běh mezi stromy 2018

30.03.2018 16:16

Běh mezi stromy 2017

06.05.2017 16:15

Běh mezi stromy 2016

01.05.2016 10:55

Běh mezi stromy 2015

22.04.2015 23:33
1 | 2 >>

 

 

Plánky barevných tras

 

 
 
 

Příklad mapky pro orientační běh

 
 
 

Pravidla Běhu mezi stromy

 

 1. Závod Běh mezi stromy vyhlašuje a organizuje Rodinné centrum Kolovraty MACEK o.s.
 2. Termíny vyhlášení závodu a jeho podrobná pravidla stanovuje organizátor pro každý ročník soutěže.
 3. Na účast a ocenění nevzniká závodníkům právní nárok.
 4. Každý závodník bude respektovat pokyny pořadatelů závodu a veškeré požadavky bude s pořadateli neprodleně řešit.
 5. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.
 6. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za odložené věci.
 7. Každý závodník absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí.
 8. Každý závodník při závodu bude jednat tak, aby neohrozil sebe ani jiné závodníky.
 9. Každý závodník bude dodržovat pravidla fayr-play a případné námitky proti průběhu závodu oznámí neprodleně po skončení závodu.

 

Závodní trasy

 1. Závod je rozdělen na jednotlivé závodní trasy.
Červená trasa
 1. Při závodu na červené trase se měří pouze čas.
 2. Červená trasa je určena především pro závodníky od 10 let.
Žlutá trasa
 1. Při závodu na žluté trase se neměří čas, ale důležité je nalezení a zapamatování obrázků na trase.
 2. Žlutá trasa je určena především pro závodníky do 6 let.
Modrá trasa
 1. Při závodu na modré trase se neměří čas, ale důležité je zodpovězení otázek.
 2. Modrá trasa je určena především pro závodníky od 6 do 9 let.
Orientační závod
 1. Při orientačním závodu se měří čas a hodnotí se nalezení všech kontrol.
 2. Na základě mapy musí každý nalézt všechny kontroly v daném pořadí.
 3. Orientační závod je určenpředevším pro závodníky od 10 let.
 4. Na výběr jsou trasy různých obtížností:
  1. nejlehčí trasa vede po vycházkových pěšinách a málo frekventovaných ulicích - nejsou nutné další pomůcky
  2. nejnáročnější trasa vede v terénu - pro úspěšné absolvování je třeba buzola a vybavení pro chůzi/běh v terénu