Kurzy pro maminky s dětmi

Máme dva kurzy pro maminky s dětmi, první kurz je pro maminky a miminka ve věku cca 2-7 měsíců a druhý kurz volně navazuje na první a je pro maminky s dětmi od cca 8 do 24 měsíců. Dále připravujeme ve spolupráci s Rodinným centrem Praha Kurz Efektivního rodičovství zaměřený na výchovu.
 
Kurz pro maminky a miminka (ve věku 2-7 měsíců) obsahuje 8 setkání. Program obsahuje ukázky cvičení pro maminky i miminka, ukázky masáží miminek a individuální poradenství při cvičení po porodu. Dále zahrnuje psychohygienu na rodičovské, podporu rodičovských kompetencí a oporu ve vzájemném porozumění maminky a miminka. 
 
Kurz pro maminky a dětičky (8-24 měsíců) obsahuje také 8 setkání. Zahrnuje cvičení pro maminky a miminka, individuální poradenství při cvičení, dále psychohygienu na rodičovské dovolené a podporu rodičovských kompetencí. 
 
Kurz Efektivní rodičovství se skládá z 8 setkání. V kurzu jsou probírány principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do života. Kurz je veden zážitkově a rodiče se do programu aktivně zapojují. Na programu lze mít s sebou děti.