KoloZávod

KoloZávod 2017

19.09.2017 16:05

KoloZávod 2016

26.08.2016 09:35

KoloZávod 2015

28.06.2015 10:11
Záznamy: 1 - 3 ze 11
1 | 2 | 3 | 4 >>

Trasy KoloZávodu

 

 

 

 

 

 

Pravidla KoloZávodu

 1. Kolozávod vyhlašuje a organizuje Rodinné centrum Kolovraty MACEK o.s.
 2. Termíny vyhlášení závodu a jeho podrobná pravidla stanovuje organizátor pro každý ročník soutěže.
 3. Na účast a ocenění nevzniká závodníkům právní nárok.
 4. Každý závodník bude respektovat pokyny pořadatelů závodu a veškeré požadavky bude s pořadateli neprodleně řešit.
 5. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.
 6. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za odložené věci.
 7. Každý závodník při závodu bude jednat tak, aby neohrozil sebe ani jiné závodníky.
 8. Každý závodník bude dodržovat pravidla fayr-play a případné námitky proti průběhu závodu oznámí neprodleně po skončení jízdy.

Závodní podmínky

 1. Každý závodník je povinen se před startem své kategorie zaregistrovat a převzít startovní číslo.
 2. Každý závodník je povinen po skončení závodu vrátit startovní číslo.
 3. Závod kol a koloběžek se startuje formou časovky, a to po jednotlivcích až po čtveřicích.
 4. Každý závodník absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí a s nasazenou ochrannou přilbou - soutěžící bez přilby nebude klasifikován !!!

 Závodní kategorie

 1. Závodníci jsou rozděleni na kategorie dle techniky a věku. Rozhodující pro zařazení do věkové kategorie je věk závodníka, dosažený v roce závodu, tzn. rozhoduje ročník narození.
 2. Pro každou technickou kategorii je definován princip závodu
 3. Pro každou věkovou kategorii je stanovena příslušná trať závodu.
Kategorie techniky: Kola
 1. Za kolo je považováno šlapací kolo a pro nejmladší věkovou kategorii rovněž tříkolka. Kolo nesmí dosahovat pohybu jiným pohonem než šlapáním.
 2. Závod probíhá formou časovky. Startovní interval a počet souběžně startujících určuje organizátor na základě množství registrovaných závodníků.
 3. Věkové kategorie a přiřazené tratě:

do 5 let - trať 250 m

5 – 6 let - trať 250 m

7 – 8 let - trať 1,15 km

9 – 10 let - trať 2,3 km

11 – 12 let - trať 3,45 km

13 – 14 let - trať 4,6 km

Kategorie techniky: Koloběžky 
 1. Za koloběžku je považována koloběžka a pro nejmladší věkovou kategorii odrážedlo. Koloběžka nesmí dosahovat pohybu jiným pohonem než odrážením.
 2. Závod probíhá formou časovky. Startovní interval a počet souběžně startujících určuje organizátor na základě množství registrovaných závodníků.
 3. Věkové kategorie a přiřazené tratě:

do 5 let - trať 250 m

5 – 6 let - trať 250 m

7 – 8 let - trať 250 m

Kategorie techniky: Jízda zručnosti 
 1. Pro účast v této kategorii je možné použít kolo, koloběžku, tříkolku a odrážedlo.
 2. Závod probíhá formou samostatných jízd, rozhodující je absolvování předepsané trasy bez ohledu na čas jízdy.
 3. Věkové kategorie nejsou pro tuto technickou kategorii rozhodující.