LEGO Race

LEGO Race 2013 + výsledky

14.12.2012 22:19

Pravidla závodu

 

1. Závody LEGO Race vyhlašuje a organizuje Rodinné centrum Kolovraty MACEK o.s.
2. Termíny vyhlášení závodů stanovuje organizátor pro každý ročník soutěže.
3. Na ocenění a ceny nevzniká soutěžícím právní nárok.
4. Každý závodník je povinen se před zahájením turnaje zaregistrovat.
5. Každý závodník bude respektovat pokyny pořadatelů závodů a veškeré požadavky bude s pořadateli neprodleně řešit.
6. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.
7. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za odložené věci.
8. Každý závodník bude dodržovat pravidla fayr-play a případné námitky proti průběhu turnaje oznámí neprodleně.
9. Závody jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, které mají specifická pravidla a technické podmínky.
10. Ke konstrukci závodních strojů jsou použity výhradně díly systému LEGO. V případě pochybností musí závodník umožnit kontrolu, a to i rozebráním závodního stroje.
11. Závodní stroj se musí po celou dobu závodu pohybovat na kolech, a tedy dotýkat se země.
 

LEGO Sprint

12. Závod, jehož cílem je dosažení co nejvyšší rychlosti na trati dlouhé 10 m.
13. Pro měření rychlosti se používá LEGO-tachometr, který ke každému závodnímu stroji připojí organizátor. Maximální dosažená rychlost se odečte z displeje tachometru po dojetí závodního stroje.
14. Závodní stroj musí splňovat následující technické parametry:

a. pohonné jednotky musí být viditelné, aby bylo možné pohledem ověřit způsob pohonu
b. pro připojení tachometru musí umožnit na svém konci připojení kostičky 1x4 niple, ve výšce 2-4 kostičky nad zemí
c. může obsahovat maximálně 3 pohonné jednotky, které dle typu pohonu stroj zařadí do kategorií:

i. mechanický pohon – setrvačníky s pružinou natahovanou zpětným chodem
ii. elektrický pohon – elektromotorky
iii. elektro-mechanický pohon – kombinace elektromotorků se setrvačníky s pružinou natahovanou zpětným chodem

15. Při startu nesmí být závodnímu stroji udělen žádný vnější mechanický impulz, který by stroj urychlil.

LEGO Long

16. Závod, jehož cílem je ujetí co nejdelší vzdálenosti, limitem je délka tělocvičny, která činí 20 m.
17. Při startu musí být závodní stroj celým svým objemem za startovní čárou.
18. Pokud více strojů překoná vzdálenost 20 m, získávají shodně 1. místo.
19. Pro měření vzdálenosti se používá pásmo, jehož pomocí měří ujetou vzdálenost organizátor. Maximální ujetá vzdálenost se odečte po dojetí závodního stroje, a to ve vztahu k nejvzdálenějšímu místu závodního stroje od startovní čáry.
20. Závodní stroj musí splňovat následující technické parametry:
 

a. pohonné jednotky musí být viditelné, aby bylo možné pohledem ověřit způsob pohonu
b. může obsahovat maximálně 2 pohonné jednotky, které dle typu pohonu stroj zařadí do kategorií:

i. mechanický pohon – setrvačníky s pružinou natahovanou zpětným chodem
ii. mechanický pohon – startovací „box“ se stlačovanou pružinou (autíčko je z boxu „vystřeleno“)

21. Při startu nesmí být závodnímu stroji udělen žádný vnější mechanický impulz, který by nesouvisel s pohonem.

LEGO Race

22. Závod, jehož cílem je bezchybné projetí závodní tratě v co nejkratším čase.
23. Při startu musí být závodní stroj celým svým objemem za startovní čárou.
24. Čas jízdy měří organizátor.
25. Za každou chybu se připočítává 5 trestných sekund k výslednému času jízdy.
26. Jako chyba se považuje:

a. přejetí vytyčovací pásky celým objemem auta
b. posunutí vytyčovacích prvků
c. ruční zásah do směru jízdy

27. Závodní stroj musí splňovat následující technické parametry:

d. závodní stroj musí být ovládán dálkově, bezdrátově
e. pohon i veškeré ovládací prvky mohou být sestaveny pouze ze součástí LEGO