Masopustní rej masek

Masopustní rej masek 2020

01.03.2020 14:37
Masopustní rej masek se letos konal v neděli 16. února 2020 od 15 hodin v sále U Boudů. Děti tančily a vesele dováděly v různých maskách. Pro děti byly připraveny i drobné soutěže.

Masopustní rej masek 2019

12.03.2019 14:05
Masopustní rej masek 2019 Masopustní rej masek se konal v neděli 3. března 2019 od 15 hodin v sále U Boudů. Bylo tancování, zpívání, dílnička, soutěž masek. Masky byly krásné!    Letos...

Masopustní rej masek

30.03.2018 14:06
Masopustní rej masek pro nejmenší se letos uskutečnil v tělocvičně základní školy. Sešlo se spoustu krásných masek, takže porota složená z náhodně vybrané jedné maminky, jednoho tatínka a jedné...

Masopustní rej masek 2014

12.01.2014 10:34
  RC Macek už tradičně oslavilo masopust společným setkání v KS u Boudů. Letos jsme se sešli ve čtvrtek 20. února v dopoledních hodinách.  Při různých soutěžích a reji masek utekl...

Masopustní rej masek 2013

14.12.2012 22:07
    Rodinné centrum Kolovraty MACEK   pořádá Masopustní rej   Kdy?    Ve čtvrtek 7. 2. 2013 od 9 do 11 hodin Kde?    V kulturním sále U...

Masopustní rej masek 2012

29.01.2012 20:19
   Masopustní rej masek pro děti „Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu:  proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali po znovu?“ Ve čtvrtek 3. března pořádalo...

Masopustní rej masek 2011

04.01.2012 08:08
  Masopustní rej masek stmelil děti i rodiče „Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali po znovu?“ Pod tímto mottem pořádalo ve čtvrtek 3....

Masopustní rej masek 2010

06.11.2011 16:21
  Karneval se konal 11. února 2010 od 9 do 11 hod v sále u Boudů, nejprve děti čekalo maňáskové divadlo O Červené Karkulce. Následovala výroba masek a škrabošek. Po svačině, kterou...

Masopustní rej masek 2009

05.11.2011 18:38
    Mateřské centrum Kolovraty – MACEK pořádá ve čtvrtek 26. 2. 2009 Masopustní rej masek. Program se uskuteční od 9 do 11 hod. v sále KD U Boudů. Rádi přivítáme nejen děti, ale i...

Masopustní rej masek 2008

05.11.2011 18:36
    Mateřské centrum Kolovraty – MACEK pořádá. Masopustní rej masek v pondělí 11.2. 2008 pro mladší děti a ve čtvrtek 14.2.2008 pro starší děti. Program se uskuteční v rámci běžné...
1 | 2 >>

Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.