Masopustní rej masek 2020

01.03.2020 14:37

Masopustní rej masek se letos konal v neděli 16. února 2020 od 15 hodin v sále U Boudů. Děti tančily a vesele dováděly v různých maskách. Pro děti byly připraveny i drobné soutěže.