Masopustní rej masek 2012

29.01.2012 20:19

 

 Masopustní rej masek pro děti

„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu:  proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali po znovu?“

Ve čtvrtek 3. března pořádalo naše rodinné centrum v kulturním sále u Boudů masopustní rej masek. Měli jsme trochu obavy, zda v čase odjezdů na hory, chřipek a neštovic vůbec někdo přijde, ale již krátce po deváté se začali nesměle trousit první trpaslíci, princezny, piráti, muchomůrky, hasiči a další krásné a pestré masky a s nimi dobře naladěné maminky, babičky, dokonce i několik tatínků. Pro malé i větší děti připravily naše maminky bohatý program. Z výtvarných dílniček si každý malý účastník odnesl několik vlastnoručních „karnevalových“ výrobků  – masky, škrabošky, čelenky nebo čepičky. Katka s Radankou zahrály pohádku o koblížkovi, po níž na děti i dospělé čekalo příjemné překvapení: pohádkoví babička s dědečkem jim nechali také pár koblížek, dostalo se na všechny.  Po svačince si děti zacvičily a zaběhaly s Monikou a na závěr si zazpívaly lidové a pohádkové písničky – kromě Jitčiny kytary zněly sálem doprovodné nástroje v rukou malých hudebníků. Všechny masky dostaly za odměnu medaile a perníčky-kočičky a odcházely spokojené a s úsměvem na rtech. 

Budeme se na vás těšit 26. března při vítání jara a 16. dubna při vyhlašování výsledků výtvarné soutěže, pořádané ke Dni Země. 

Za rodinné centrum Macek zapsala Milena Dundrová

 

 

 

úterý 21.2. 9-11 hodin v sále U Boudů


Rádi přivítáme zvláště nejmenší děti v maskách.

Můžete se těšit na výtvarné dílničky,

cvičení a zpívání na oslavu masopustu.

 

 

Akce je spolufinancována Městskou částí Praha - Kolovraty.