Z důvodu napravení vlastnických práv 

a z toho vzniklé nutnosti napravení nájemných vztahů je 

klubovna od 1.9.2014 do odvolání uzavřena!

 

Klubovna

Rodinné centrum MACEK využívá ke své činnosti klubovnu zvanou "Konírna", která se nachází u kulturního domu "U Boudů".

Uvedenou klubovnu má MACEK v pronájmu od ÚMČ Praha - Kolovraty.

A jak k tomu došlo?

 

Po sedmi letech fungování rodinného (původně mateřského) centra MACEK se děti i další příznivci centra dočkali změny.

Rodinné centrum uzavřelo s Úřadem městské části Praha – Kolovraty nájemní smlouvu na celou klubovnu a pod dojmem této pozitivní změny se jeho členové pustili do práce. V průběhu prázdnin chtěli původně pouze vymalovat a řádně uklidit, ale v okamžiku, kdy byl nábytek odtažen od zdí a ty zářily novotou, se zdálo škoda vracet na původní místo staré a rozpadající se skříně. Za pomoci sponzorů se tak podařilo vyměnit staré skříně za nový nábytek z masivu a celou klubovnu zároveň uspořádat tak, že je v ní teď daleko více prostoru pro činnosti dětí různého věku.

Doufáme, že se výše uvedené změny dotknou co možná největšího počtu dětí, využívajících různé aktivity RC MACEK o.s., případně i dalších subjektů působících v klubovně. Za pomoc a vstřícnost při realizaci změn děkují členové MACKA především vedení obce. Velkou pochvalu si pak zaslouží všichni, kteří se na realizaci změn podíleli ve svém volném čase. Poděkování patří i těm, kteří přispěli finančními i materiálními prostředky, bez nichž by se nepodařilo celou akci dotáhnout do úspěšného konce.

Klubovna, přezdívaná „Konírna“ má od září 2011 nového správce, kterým je Rodinné centrum Kolovraty MACEK, o.s. Pokud má kdokoli zájem tuto klubovnu využít pro činnost související s aktivitami pro děti a mládež, může seobrátit na naše členy.

(uveřejněno v Kolovratském zpravodaji 2011/3)