Zásady pomoci - obecně

02.08.2014 08:10

 

  • Neodebíráme z přírody mláďata zajíců, srnčí, jelení, dančí a mufloní zvěře, pokud nejsou prokazatelně osiřelá, zraněná nebo uvízlá.
  • Ochočená, uměle odchovaná mláďata nepatří do přírody, protože obvykle ztrácejí přirozenou plachost, a jsou zabita predátorem nebo myslivcem jako podezřelá z nakažení vzteklinou.
  • Ježky můžeme brát z přírody nejdříve koncem října. Nutná hmotnost pro přežití zimy je 650–700 g v půli listopadu.
  • Dospělí zranění savci patří do rukou odborníkům, protože hrozí poranění zachránce, či jeho nakažení vzteklinou.
  • Chraňte své zdraví – pokud nevidíte zjevné poranění, může se jednat o onemocnění zvířete. Zda nejde o chorobu přenosnou i na člověka pozná pouze odborník (veterinář)!
  • Dodržujte hygienu
  1. nemocného ptáka oddělte od svých vlastních zvířat a dětí
  2. umístěte ho do krabice, kterou stejně jako další použité pomůcky po předání ptáka odborníkům spalte
  3. po kontaktu s ptákem si vždy řádně umyjte ruce
  4. používejte osobní ochranné pomůcky – rukavice, roušku atd.