Základní pravidla jízdy pro cyklistu

01.01.2012 21:23

 

Cyklista musí...

 • na pozemní komunikaci jezdit vpravo. Cyklista musí jet při pravém okraji vozovky, nejsou-li tím ohrožování chodci, může jet po pravé krajnici. Po chodníku se může pohybovat jen v případě, že kolo vede.
 • jet jen po jednom za sebou.
 • za jízdy použít ochrannou cyklistickou přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, pokud je mladší 18 let...
 • užít jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, jsou-li zřízeny.

Cyklista nesmí...

 • jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola.
 • pokud je mladší 10 let jet sám na silnici. Může jen pod dohledem osoby starší 15 let a sám může také jet na chodníku, cyklistické stezce nebo v obytné a pěší zóně.
 • jet na jednomístném kole ve dvou.

 

Cyklistická stezka

Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

stzka-sign.gif

Při jízdě po takto označené stezce nesmíš jako cyklista ohrozit chodce, kteří jdou po stezce.

Pokud jedeš po stezce, kde je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, musíš užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce můžeš jako cyklista využít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmíš ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty můžeš užít i pokud pojedeš na lyžích nebo kolečkových bruslích.

 

Znamení o změně směru jízdy

Kdy?

Znamení o změně směru jízdy (ukázat pravou či levou rukou) musíš dát vždy:

 • při odbočování vlevo nebo vpravo,
 • při vyjíždění od kraje vozovky,
 • při zajíždění k okraji vozovky,
 • při objíždění překážky,
 • při předjíždění,
 • při vybočování ze směru jízdy.

Tedy, když měníš směr jízdy, tak, aby ostatní účastníci silničního provozu dobře poznali, jaký máš úmysl. A to i když odbočuješ ze silnice třeba na lesní cestu, parkoviště, cyklistickou stezku……

Znamení o změně směru jízdy dává cyklista jen před započetím jízdního úkonu! Ne po celou dobu jízdního úkonu (odbočování, předjíždění,....)

Jak?

Musíš mít paži řádně nataženou, dlaň palcem nahoru, aby ruka byla co nejlépe vidět.

Odbočení vlevo

Vždy dříve než dáš znamení o změně směru jízdy vlevo, musíš se ohlédnout a přesvědčit se, zda tě nepředjíždí vozidlo!!!

 

Předjíždění a objíždění

Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které odbočuje vlevo a u něhož není již pochybnosti o dalším směru jízdy.

Když je překážka nebo zúžené místo na tvé straně jízdy, musíš dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům!

Než začneš předjíždět nebo objíždět…

 • ohlédneš se a přesvědčíš se, že tě nepředjíždí žádné vozidlo,
 • pokud nejsi předjížděn, dáš znamení o změně směru jízdy vlevo,
 • vybočíš vlevo,
 • předjíždíš s dostatečným odstupem od předjížděného vozidla,
 • dáš znamení o změně směru jízdy vpravo,
 • zařadíš se opět k pravému okraji vozovky.

Předjíždět nesmíš

 • na nebezpečných a nepřehledných místech – v zatáčkách, stoupání,….,
 • na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním,
 • když vozidlo jedoucí před tebou dává znamení o změně směru jízdy vlevo a ty ho nemůžeš předjet vpravo,
 • na křižovatce a v těsné blízkosti před ní, předjíždět můžeš, pokud přijíždíš ke křižovatce po hlavní silnici nebo „na zelenou“