Výtvarná soutěž 2014 - Život v Kolovratech

01.11.2013 08:28

Výsledky výtvarné soutěže

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK opět vyhlásilo pro Den Země 2014 výtvarnou soutěž, tentokrát na téma "Život v Kolovratech", které se zúčastnilo 105 dětí a 14 dospělých s celkem 172 pracemi. Oceněné práce byly vystaveny ve vetibulu KD U Boudů a ceny byly předány již tradičně v rámci velikonočního jarmarku. Při této příležitosti se patří poděkovat Úřadu městské části Praha – Kolovraty za finanční podporu, Českému svazu ochránců přírody a Hvězdárně Fr.Pešty v Sezimově Ústí za pěkné ceny. Na závěr pak je nutné poděkovat členům Rodinného centra MACEK za organizaci celé soutěže.

 

  jméno příjmení název kategorie pořadí
           
FOTOGRAFIE
  Veronika  Kačmárová draci nad 18 let 1
  Zdeněk  Kučera fotbal   (2x) nad 18 let 2
  Jindřich  Branda kolovratský jazz    (3x) nad 18 let 3
           
KRESBA, MALBA
  Eliška Novotná Krmení ptáčků do 6 let 1
  Eliška Novotná Na hřišti do 6 let 2
  Linda Nováková Jaro v Kolovratech do 6 let 3
  Lucinka Střechová Sady pana Komárka v noci do 6 let 3
  Petr Vykrut Kolovratský stromový skřítek 6-7 let 1
  Jan Ošlejšek Kolovratský jarmark 6-7 let 2
  Tomáš Mráček Vysazujeme nové stromy 6-7 let 3
  Kateřina Novotná Cesta do kostela 6-7 let 3
  Anička Dundrová Infocentrum 8-9 let 2
  Sabina Stempěnka Zvířata jedou do Kolovrat 10-11 let 2

 

 

 

 

Vyhlášení výtvarné soutěže

 

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. vyhlašuje pro Den Země 2014 regionální výtvarnou soutěž na téma

 

Život v Kolovratech


 

Soutěžní podmínky

 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže, tzn. pro rok 2014 se jedná o téma Kolovratské stromy (předpokládáme výtvarné práce a fotografie zachycující stromy v Kolovratech a nejbližším okolí).
 • Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.
 • Práce musí být čitelně označena:
  • jménem, příjmením a věkem autora,
  • adresou bydliště autora nebo adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
  • názvem práce
 • Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže.
 • Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 3 práce.
 • Škola, školka a družina mohou zasílat rovněž kolektivní práce.
 • Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na kancelářském papíře nebo fotografie zaslané e-mailem.

 

Podrobná pravidla soutěže

 

Soutěžní kategorie

a) Výtvarná díla – malba a kresba
Formáty malby, kresby: min. A5, max. A3.
Věkové kategorie:
do 6 let
6 – 7 let
8 – 9 let
10 – 12 let
 nad 12 let 
b) Fotografie
 

Formáty fotografií: min. 15x 20 cm, max. 30x40 cm.
Věkové kategorie:

do 10 let
10 – 15 let
15 – 18 let
nad 18 let


Termíny

• Vyhlášení soutěže:               1.11.2013
• Uzávěrka prací:                     15.3.2014 (rozhodující je termín doručení)
• Vyhlášení výsledků:             12.4.2014 (v rámci velikonočního jarmarku)
• Výstava vítězných prací:      12.4.-10.5.2014 (KD U Boudů)


Své práce – zanechte v době od 15.1. do 15.3. 2014 v obálce s nadpisem MACEK – soutěž v boxu umístěném v KD U Boudů Kolovraty

(nebudou přijímány práce zaslané poštou)