Výtvarná soutěž 2012 - Kolovratská zátiší

30.11.2011 20:00

 

Výsledky výtvarné soutěže "Kolovratská zátiší"

Odborná komise po dohodě s organizátory "zjemnila" nastavení věkových kategorií ve výtvarné části, a to z důvodu velkého množství prací mezi nejmladšími účastníky soutěže.

Celkem bylo do soutěže zasláno 67 prací.

 

 

KRESBA, MALBA
  Kateřina Novotná 5 Kostel sv. Ondřeje do 6 let 1
  Kateřina Novotná 5 Socha sv. Donáta s lípami do 6 let 1
  Adéla Šustová 5 Zvonička do 6 let 2
  Adéla Šustová 5 Kostel sv. Ondřeje do 6 let 2
  Matěj Menšík 4 Vláček na viaduktu do 6 let 3
  Matěj Menšík 4 Veselá zvonička do 6 let 3
  Veronika Šustová 7 Zvonička 6-7 let 1
  Anička Dundrová 7 Sýkorka 6-7 let 2
  Anička Dundrová 7 Sněženky 6-7 let 2
  Vojtěch Souček 7 kolovratské nádraží 6-7 let 3
  Mikuláš Rett 8 Hřiště v Lipanech 8-9 let 1
  Lukáš Bartoš 8 Kostel sv. Ondřeje 8-9 let 2
  Nela Kulichová 8 ZŠ Kolovraty 8-9 let 3
             
FOTOGRAFIE
  Matěj Ryba 7 Donát do 10 let 2
  Majda Rybová 8 Říčanka do 10 let 3
  Pavel Hrubý 11 Detail motýla  10-15 let 3
  Anna  Fišerová 18 Lávka 15-18 let 1
  Antonín  Heřmánek 40 Na dně nad 18 let 2
  Lucie Hofmanová 35 Posezení pod lampou … Tehovičky nad 18 let 2
  Zuzana Ďoubalová 38 Donát nad 18 let 2

 

 

 

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. vyhlašuje pro Den Země 2012 výtvarnou soutěž na téma "Kolovratská zátiší"

 

Soutěžní podmínky

 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
 • Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.
 • Práce musí být čitelně označena:
  • jménem, příjmením a věkem autora,
  • adresou bydliště autora nebo adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
  • názvem práce.
 • Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže.
 • Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 3 práce.
 • Do soutěže nebudou přijaty kolektivní práce.

 

Soutěžní kategorie

a) Výtvarná díla – malba a kresba
 • Formáty malby, kresby: min. A5, max. A3.
 • Věkové kategorie:
  • do 6 let
  • 6 – 10 let
  • 10 – 15 let
  • nad 15 let

 

b) Fotografie

 • Formáty fotografií: min. 15x 20 cm, max. 30x40 cm.
 • Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na kancelářském papíře (z tiskáren) a nebo fotografie zaslané e-mailem.
 • Věkové kategorie:
  • do 10 let
  • 10 – 15 let
  • 15 – 18 let
  • nad 18 let

 

Termíny

 • Vyhlášení soutěže: 20.12.2011
 • Uzávěrka prací: 10.3.2012 (rozhodující je termín doručení)
 • Vyhlášení výsledků: 31.3.2012 (v rámci velikonočního jarmarku)
 • Výstava vítězných prací: 31.3.-20.4.2012 (Infocentrum Kolovraty)

 

Své práce – zanechte po 1.2.2010

v obálce s nadpisem "MACEK - soutěž" v Infocentru Kolovraty

 

Akce je spolufinancována Městskou částí Praha - Kolovraty.