Výtvarka 2009

03.11.2011 19:14

 

Výtvarka s Mackem pro předškolní děti od 4 let (bez rodičů)

Každé úterý od 17 do 18 hod.

V klubovně Macka (komplex kulturního domu U Boudů)

Vstupné:   50,- Kč za jedno dítě.

Pozn. Program připravují maminky z Macka, kapacita klubovny je omezená.

(otištěno v Kolovratském měsíčníku)