Výtvarka 2006

03.11.2011 19:09

 

Mateřské centrum Kolovraty – MACEK pořádá také výtvarku pro děti ve věku 3 – 4 let, za přítomnosti rodičů. Výtvarka probíhá 12. a 19. prosince 2006 (úterý) od 16 do 17 hod. v klubovně Macka. Vstupné: 40,- (dítě + rodič), pro členy Macka 10,-.

(otištěno v Kolovratském měsíčníku)