Vyhlášení výtvarné soutěže

01.02.2015 09:43

SOUTĚŽ UKONČENA! VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V SOBOTU 28. BŘEZNA 2015 V RÁMCI KOLOVRATSKÉHO JARMARKU


Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. vyhlašuje pro Den Země 2015 regionální výtvarnou soutěž na téma

 

Děti v Kolovratech


 

Soutěžní podmínky

 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže, tzn. pro rok 2015 se jedná o téma Děti v Kolovratech (předpokládáme výtvarné práce a fotografie zachycující život dětí v Kolovratech a nejbližším okolí).
 • Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.
 • Práce musí být čitelně označena:
  • jménem, příjmením a věkem autora,
  • adresou bydliště autora nebo adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
  • názvem práce
 • Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže.
 • Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora je jedna práce.
 • Škola, školka a družina mohou zasílat rovněž kolektivní práce.
 • Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na kancelářském papíře nebo fotografie zaslané e-mailem.

 

Podrobná pravidla soutěže

 

Soutěžní kategorie

a) Výtvarná díla – malba a kresba
Formáty malby, kresby: min. A5, max. A3.
Věkové kategorie:
do 6 let
6 – 7 let
8 – 9 let
10 – 12 let
 nad 12 let 
b) Fotografie
 

Formáty fotografií: min. 15x 20 cm, max. 30x40 cm.
Věkové kategorie:

do 10 let
10 – 15 let
15 – 18 let
nad 18 let


Termíny

• Vyhlášení soutěže:               1.2.2015
• Uzávěrka prací:                     15.3.2015 (rozhodující je termín doručení)
• Vyhlášení výsledků:             v rámci velikonočního jarmarku 28. března 2015
• Výstava vítězných prací:      KD U Boudů


Své práce – zanechte v době od 2.2. do 15.3. 2015 v obálce s nadpisem MACEK – soutěž v boxu umístěném v KD U Boudů Kolovraty

(nebudou přijímány práce zaslané poštou)