Urbanismus

06.11.2011 12:19

Děti se rozdělily do třech čtveřic, každá čtveřice měla připra-ven velký papír (balicí), pastelky a jednoho „dozorce“. Úkolem bylo nakreslit plán centra Kolovrat, s čímž pomohli dozorci, především s nákresem hlavních ulic, železniční tratě, Říčanky. Další kreslení už bylo na dětech, které kreslily nejprve hlavní objekty v obci (škola, hasiči, obchody, infocentrum, pošta atd.), a teprve pak se věnovaly zakreslení pro ně podstatných částí obce,  jako jsou např. dětská hřiště, domy ve kterých bydlí, parky atd.