Trojný bod

11.09.2011 08:41

Do pipetky z umělé hmoty nasypeme trochu suchého ledu, nožku ohneme a upevníme do svěráku. Suchý led sublimuje, v pipetce se zvyšuje tlak až při dosažení tlaku 0,52 MPa (tlak trojného bodu, teplota = −56 °C) se objeví i kapalný CO2. Množství pevné fáze se bude snižovat až zmizí docela a tlak v pipetce nad kapalinou opět poroste, pokud to švy pipetky dovolí.