Svůj den si letos dosyta užilo na šest stovek dětí (2007)

03.11.2011 18:53

 

Zase máme další ročník kolovratského dětského dne za sebou. Tato krásná tradice zavazuje každého pořadatele, aby to letos zase bylo nej ... Díky sponzorům se podařilo pro děti nachystat spoustu odměn, občerstvení a hlavně všemožných aktivit a atrakcí.

Jednotlivé organizace působící v Kolovratech zajistily vlastními silami pro děti krásný program. Uvádění se skvěle zhostil Karel Čvančara, který postupně dětem představil svěží aerobic děvčat Terezky Škáchové, předtančení Niňos Bailandos, divadlo gymnázia Omská, krásné divadélko Kašpárek, Četnické humoresky i modeláře Mirka Skřítka. Každé dítě si našlo pro sebe tu nejlepší zábavu. Některé na koních, jiné u košíkové, další děti raději tvořily v keramice nebo v rukodělném stanu. Skvělé soutěže byly u tenisu i u kopané. Historické městečko a bojové ukázky měly profesionální úroveň, kluci s René Novákem se celé odpoledne s neúnavným nadšením věnovali každému dítěti. Také střelba s partou Ondry Rybáře neměla vadu. Pro nejmenší dětičky si maminky z Macka daly s organizací her také záležet. Nádherné kostýmy indiánů, opravdová indiánská vesnice a ukázky tradičních tanců - to vše doplňovalo pestrý program celého odpoledne. A jaký by to byl dětský den bez hasičů! Bez jejich cvičného zásahu a hlavně pěny na závěr by se děti určitě cítily ošizené. Že byly děti spokojené, to bylo vidět i slyšet.

Ale ještě se sluší připomenou i ty, kteří se o to zasloužili. Poděkování patří nejen Úřadu městské části Praha – Kolovraty s Karlem Čvančarou, který akci koordinoval, ale především jednotlivým zástupcům místních klubů a organizací (s.k. Kolovrátek, MaestroClub, Klubko, Macek, skautský oddíl Kondoři, Sokol), kteří věnovali svůj čas a energii, aby se dětský den mohl uskutečnit. Velký dík patří především Šárce Keselicové, Renatě Linkové, Janě Konečné, Petrovi Součkovi, Mirce Mourkové, Haně Vlastníkové, Hance Šímové či maminkám z Macka. Také spolupráce s Infocentrem byla na jedničku. A bez všech lidiček, kteří nám pomáhali na jednotlivých stanovištích a s úsměvem vítali každé dítě, by to také nešlo. Děkujeme i všem sponzorům, kteří nám přispěli peněžitým či materiálním darem. Jsou toTřinecké železárny, Lay koření, Josef Mladý, Míša a Jirka Krupkovi, Do-Do Zbyněk Dokulil, Zdenka Faloutová, Pavel Tošnar, Daniela Havlová, Mirek a Luďka Kvašovi, Milan a Dana Juřicovi, Zejfartovi, Janovští, pan Pozdník z Rychty, Lucka, Jana a Bohouš Stárkovi, Šlingrovi, Chadovi, Vlaďka a Mirek Jechovi, Čermákovi, Rybářovi, Černí, Mourkovi, Čečilovi, Roušarovi, Břeňovi, Svátkovi, sportovci z košíkové, firma Horka, Růžičkovi, Hana Vlastníková, Sochůrkovi, lékárna, Tříškovi, Solidea – Aschermannovi, s.k. Kolovrátek, Štrbovi, Zajíček, Dusilovi, Begovičovi, Keselicovi…

Alena Kociánová

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2007/2)