Stavba autodráhy

02.01.2013 22:41

Obecné informace

Díly dráhy jsou vylisovány z houževnatého polystyrenu (PS). Výlisky obsahují nálitky, s jejichž pomocí jsou do dílů upevněny kovové spojky dílů a vodivé troleje, které slouží pro přívod elektrického proudu k motorům aut. Spojky i troleje jsou vyrobeny z oboustranně poniklovaného plechu, tím je dosaženo odolnosti proti korozi. Přesto je dráha určena především pro vnitřní (indoor) použití.

Sestavení jednotlivých dílů dráhy provádíme tak, že na rovné ploše vsuneme kolmo proti sobě vždy dva díly dráhy tak, aby se vyčnívající spojky zatlačily do lišty protilehlého dílu. Jednotlivé díly skládáme tak, aby ve výsledku tvořili uzavřený okruh, který musí vždy obsahovat přípojný díl, který umístíme na, pro nás, nejpříhodnější místo, odkud bude možné autodráhu pohodlně ovládat.

Při plánování dráhy můžeme využít:

  • plánovací program výrobce FARO - editor tratí
  • již navržené dráhy dle skutečných okruhů -  Autodráha ITES - okruhy 

Spojování dílů, spony

Díly dráhy se spojují zasunutím vystupujících spojek do „konektorů“ sousedního dílu. Je velmi vhodné provádět spojování dílů na pevné a hladké ploše (vhodná je např. plastová podložka o rozměrech např. 200 x 60 mm tl. 1 mm). Dva sousední díly se zajistí sponami autodráhy (katalogové číslo 510). Spony jsou dodávány společně s pomocným lisovacím rámečkem, od kterého je nutné jednotlivé spony oddělit (odříznutím zlamovacím nožem, štípacími kleštičkami apod.).

Svodidla, držáky ITES

U autodráhy ITES používáme pro přichycení svodidel (mantinelů) speciální spojky, které použijeme místo standardních spon (viz. předchozí kapitola). Při vkládání mantinelu do držáku spojky postupujeme tak, že nejprve mantinel zasuneme ve spodní části mezi díly dráhy a držák a teprve následně jej vsuneme do horní části držáku, přičemž si můžeme pomoci prohnutím mantinelu.

Svodidla, držáky FARO

Nájezdy do zatáček a výjezdy z nich vysokou rychlostí umožňují svodidla (profil š=3,5 mm,v=19,5 mm), která se upevňují do pružných držáků svodidel (katalogové číslo 511 – opět je nutné držáky oddělit od vtoků). Držáky mají tvar přizpůsobený svodidlu a jejich nasazení je možné po zaháknutí za okraj výlisku dráhy a po následném prohnutí držáku a jeho povytažení tak, aby upevňovací výstupek zaskočil do obdélníkového otvoru na okraji dílu dráhy.

Poněkud složitější nasazení držáků je vyváženo jejich perfektním držením i při silných nárazech aut do svodidel (svodidla se zacvaknou do držáků po mírném prohnutí, je vhodné napřed nasadit všechny držáky a potom zacvaknout svodidla). Svodidla je možné dodávat i v metráži (katalogové číslo 528).

Pro zvýšení zajímavosti a napínavosti závodů je možné ponechat určité sekce dráhy bez svodidel a přizpůsobit rychlost nájezdu (a tedy stanovení brzdného bodu) tvaru a profilu zatáčky. Vždy je ale nutné tyto sekce pro jednotlivé jízdní pruhy prostřídat, aby nedocházelo ke zvýhodňování jednoho závodníka.

Zatáčky FARO

Zatáčky jsou dodávány jako „malá – M“, rádius R 290 mm (vnější průměr kruhu 580mm, vnitřní 220 mm) a „velká – V“, rádius R 470 mm (vnější průměr 940 mm, vnitřní 580 mm). Díly jsou kruhové výseče v úhlu 45°, tzn., že zatáčku 90° tvoří dva díly (celý kruh 8 zatáček). Protože vnitřní průměr V zatáčky odpovídá vnějšímu průměru M zatáčky, je možné sestavit čtyřdráhu, k zajištění dílů slouží spony kat. č. 529. Vzájemnou kombinací M a V zatáček je možné sestavovat různé šikany a současně měnit tvar okruhu tak, aby jej bylo možné uzavřít.

Křížení

Pokud není okruh postaven ve tvaru „osmičky“ a je různě tvarovanou variantou okruhu – oválu, je vhodné vyrovnat délky jednotlivých drah zařazením DVOU ks křížení (kat. č. 502). Tak lze okruh rozdělit na dvě sekce se stejně dlouhými drahami (stejný počet a délka vnitřních a vnějších zatáček). Střední délka vnitřních zatáček je totiž vždy výrazně menší než střední délka vnějších zatáček a závodník na delší dráze by byl znevýhodněn.Pozor! Je nezbytné použít dva kusy křížení, jinak dojde ke zkratování drah!

Kolmá křižovatka FARO

Sortiment dílů dráhy doplňuje kolmá křižovatka (katalogové číslo 508) pro simulaci městských okruhů. Její rozměry jsou 108 x 180 mm a je ji proto možné nahradit 3 ks rovných dílů katalogové číslo 503 (díl 60 mm, 3x60=180 mm). Překřížení drah je pak možné změnit na nadjezd, pro horní přejezd se použijí další 3 ks dílu 60 mm.

Přechodový díl, FARO/ITES (90/74)

Pro majitele původní české autodráhy ITES - EUROPA CUP, která měla rozteč vodících drážek 74 mm, je určen přechodový díl katalogové číslo 501 o délce 300 mm. Tak je umožněno vzájemné propojení původní a současné dráhy (speciálně pro tuto potřebu je určen BOX # 7).

Podpěry, nadjezdy ITES

Při sestavování dráhy s nutností mimoúrovňového křížení, provedeme zvednutí vybrané dráhy pomocí podpěr, které dle potřeby sestavujeme do sloupečku na sebe. Jako první díl sloupku použijeme podstavec podpěry, který zajišťuje stabilitu podpěry. Podpěry na svém horním konci zasuneme do "lamel", které se nachází na spodní straně dílů, čímž se zajistí jejich stabilita a znemožní se rovněž jejich samovolnému posunutí.

Pomocí sloupků různé délky podepřeme dráhu nadjezdu tak, aby se dráha zvedala a klesala plynule.

Podpěry, nadjezdy FARO

Při stavbě tratí s nadjezdy je nutné podložit vozovku tak, aby vznikly plynulé nájezdy (a sjezdy). K dispozici je systém podpěr dráhy (v= 10,20 a 40 mm), kombinací jednotlivých výšek je možné dosáhnout libovolné světlosti přejezdu trati i úhlu stoupání tohoto přejezdu. Je přitom možné použít jak původního systému, kdy se díly dráhy za své okraje zavěšují na háčky podpěr, tak i nového systému, kdy lze na podpěry nasadit pryžové nástavce (katalogové číslo516) do jejichž drážky se díl dráhy zatlačí (tento způsob nebrání autům ve smyku, navíc tlumí hluk).

Pryžové podpěry nebo podložky dráhy (katalogové číslo 525) je vhodné použít také pro mírné naklopení zatáček. Zejména v sekci na výjezdu (kde je maximální akcelerace), působí naklopení dráhy proti tečnému momentu odstředivé síly a umožní rychlý výjezd bez „vylétnutí“ auta z dráhy. Při stavbě pevných drah je možné použít podstavce podpěr (kat. č. 517), které lze k vhodné podložce přišroubovat. Nadjezdy je vhodné sestavovat např. z rovných dílů 140 mm, protože tak lze snáze vytvarovat nájezd na vlastní přemostění dráhy (výrazné negativní i pozitivní zlomy dráhy mají vliv na stabilní sběr proudu, mohou být i příčinou kontaktu podvozku auta s dráhou).