Souznění

21.07.2014 09:34

10-30 hráčů

Místnost

1-2 hodiny

Pomůcky: formuláře, tužky

 

Nejdříve musíme vybrat vhodné oblasti, ze kterých budou hráči volit konkrétní hodnoty. Například: výběr literatury, životní hodnoty, jídlo, světové osobnosti. V těchto oblastech jsou pak dány konkrétní možnosti výběru - vždy asi pět voleb.

Každý hráč si vždy zaznamená svojí volbu (pořadí možností z výběru). Pak se zapíšou volby jednotlivých hráčů na velkou tabuli, kde se porovnávají jednotlivý hráči mezi sebou a také s volbou většiny. Pak je možné vypočítat souznění mezi jednotlivými hráči: shodné odpovědi +1 bod, protichůdné odpovědi -1 bod. Čím větší počet bodů oba hráči získají, tím je větší jejich souznění.