Smyslovky

21.07.2014 09:28

Náročné na psychiku, fantazii a soustředění

Jednotlivci

Lepší počasí        

asi 1 hodinu jedna hra

Pomůcky hráčů: tužka, papír, pastelky, vodovky, lepidla, šátek, kelímek

 

Účelem smyslovek je procvičit si jednotlivé smysly a zajímavým způsobem podat ostatním jejich výplody.

Sluch se procvičuje v klidném lese, daleko od civilizace. Hráči se zaposlouchají do zvuků lesa a sobě vlastním způsobem je zapisují (slovně, v podobě značek, not apod.).

Hmat se procvičuje se zavázanýma očima v příjemném a klidném prostředí. Ve skupině hráčů se nechá kolovat několik předmětů, které si každý ohmatá. Po rozvázaní očí popíší hráči předměty písemně nebo je namalují.

Zrak je možné procvičovat výtvarnou formou kdy hráči např. sestavují koláže z přírodních materiálů nebo kreslí různé barevné obrazce na papír. Výtvory by měly být na pohled příjemné.

Čich se nejlépe procvičuje opět v prostředí lesa, kde hráči nasbírají do kelímku různé přírodní materiály tak, aby dohromady dávaly příjemný čichový prožitek.

Chuť je vhodné procvičit např. při obědě. Tzv. chuťový oběd je složen z mnoha různých chodů, které nemusí být moc vydatné (je jich mnoho). V jednotlivých chodech převažuje vždy jedno koření (hráči mohou hádat jaké).

 

Hodnotí se kvalita splněných úkolů.