Slepička

22.07.2014 09:53

náročné fyzicky a na logické myšlení

1 hodina

Pomůcky: tužka a papír

 

Úkolem je prostřednictvím několika stanovišť (na každém je volba čtyř dalších cest) dospět ke kohoutkovi.

 

číslo stanoviště              A            B            C            D

   1.                                   4            5            2            3

   2.                                   6            1            3            5

   3.                                   1            6            7            2

   4.                                   7            3            2            6

   5.                                   3            4            8            2

   6.                                   2            3            1            4

   7.                                   1            8            6            3

   8.                                   5            4            1            9

   9.                                   4            5            10          4

  10.                                  3            4            2            11

  11.                                  kohoutek

 

 

Hodnotí se rychlost.