Šestý smysl

19.09.2014 00:00

Vedoucí hry čte otázky a hráči si zaznamenávají odpovědi. Neodpovídají ale za sebe, nýbrž se snaží uhádnout, kterou odpověď si vybere většina. Nesmí se dávat najevo, jakou odpověď hráč napíše. Příklad úkolů:
- jmenujte den v týdnu
- rozhodněte se pro pannu nebo orla
- rozhodněte se pro jednu z těchto částí těla : plíce, srdce, játra, ledviny, slezina
- rozhodněte se pro jedno číslo : 7, 100, 13, 261, 99, 555
- jmenujte měsíc v roce
- namalujte jeden z těchto obrazců: křížek, kolečko, čtverec, trojúhelník, vlnovka, hvězdička
- jmenujte telefonní číslo
- jmenujte píseň
- jmenujte letopočet
- jmenujte film
- rozhodněte se pro jednu z těchto dvojic barev: červená - modrá, zelená - žlutá, šedá - hnědá, purpurová - zlatá
- máte neomezené finanční zdroje. Představte si částku, kterou byste chtěl(a) na den
 

Způsob hodnocení: z každé otázky získá hráč tolik bodů, kolik hráčů má shodnou odpověď. Hráči s vyšším počtem bodů mají většinou lepší kontakt s okolním světem.