Semaforová abeceda

21.10.2012 18:42

 

Semafor je dohodnutá skupina znaků vysílaných dvěma vlajkami jednou osobu, kdy jednomu znaku přísluší jeden signál. (Na rozdíl například od Morseovy abecedy, kdy pro vyslání jednoho znaku je obvykle nutné odvysílat více signálů.)

Dorozumívací systémy založené na předávání zpráv pomocí signálů dávaných pažemi, praporky či vlajkami byly vypracovány již koncem 17. století v námořní dopravě, v roce 1803 byl v Anglii systém standardizován a zejména menším plavidlům sloužil (společně s vlajkovou abecedou) až donedávna. Byla jimi inspirována mechanická návěstidla pro železniční i silniční dopravu i mnohé další návěsti v dopravě i dalších činnostech, například praporkové návěsti, návěsti policisty při řízení dopravy na křižovatce, signály pro práci v lomech, v letecké dopravě, při horolezectví atd. Podobně jako některé další historické kódovací systémy má dnes původní semafor dávaný pažemi význam jako součást zábavných dětských her skautů a v podobných aktivitách.

 

 

Semaphore Ready.svg
Klidový stav
Semaphore Numeric.svg
Číslice (Numerals)
Semaphore Error.svg
Pozor! (Error)
Semaphore Cancel.svg
Omyl (Cancel)
Semaphore Alpha.svg
A / 1
Semaphore Bravo.svg
B / 2
Semaphore Charlie.svg
C / 3 / Potvrzení (Ack)
Semaphore Delta.svg
D / 4
Semaphore Echo.svg
E / 5
Semaphore Foxtrot.svg
F / 6
Semaphore Golf.svg
G / 7
Semaphore Hotel.svg
H / 8
Semaphore India.svg
I / 9
Semaphore Juliet.svg
J / Písmena (Letters)
Semaphore Kilo.svg
K / 0
Semaphore Lima.svg
L
Semaphore Mike.svg
M
Semaphore November.svg
N
Semaphore Oscar.svg
O
Semaphore Papa.svg
P
Semaphore Quebec.svg
Q
Semaphore Romeo.svg
R
Semaphore Sierra.svg
S
Semaphore Tango.svg
T
Semaphore Uniform.svg
U
Semaphore Victor.svg
V
Semaphore Whiskey.svg
W
Semaphore X-ray.svg
X
Semaphore Yankee.svg
Y
Semaphore Zulu.svg
Z

 

Pro lepší zapamatování:

 
 

Postup vysílání semaforem

1. Začátek vysílání se obvykle oznamuje písmenem D, praporkem třepotáme. Příjemce potvrdí stejným způsobem, že je připraven.
2. Dále vysíláme jednotlivá písmena. Po každém slově opíše vysílající praporkem velký svislý kruh. Příjemce odpoví buď písmenem R, že rozuměl, nebo N, že nerozuměl. V takovém případě vysílající opakuje poslední slovo.
3. Vysílání číslovek začínáme vysláním znaku „Začátek číslovek“, odvysíláme číslice a signalizujeme J, které značí „Konec číslovek“.
4. Konec zprávy signalizujeme třemi velkými kruhy. V začátcích se také osvědčuje, když po vyslání každého písmene mávne příjemce praporkem, že rozuměl.


Jak se učit semafor

Nejlépe se semafor učí podle jednotlivých řádků (tzv. kruhů), nejdříve A až G, pak H až N atd. Všimněte si, že se kruhy liší pouze polohou pravé ruky – nejprve směřuje svisle dolů, pak šikmo vpravo…

 

Poznámka: Přivolání helikoptéry

Přestože má následující poznámka velmi málo společného se skutečným semaforem, je vhodné uvést, že minimálně v Alpách jsou při záchraně horolezců dohodnuty dva základní signály, zda je (YES) nebo není (NO) potřeba pomoc helikoptéry letící okolo. Pro snadné zapamatování připomínají tyto signály tvar písmen Y a N.

 

Semaphore Uniform.svg Yes (Je potřeba pomoc)
Semaphore Cancel.svg No (Není potřeba pomoc