Rétorická fóra

25.07.2014 09:41

Vyjadřovací nároky

15-30 hráčů

kdekoli

do 1 hodiny několik dní

Pomůcky: tužka, papír, stopky

 

Každý večer vylosujeme určitý počet řečníků - asi čtvrtinu hráčů. Dále rozlosujeme pořadí jejich výstupů. Řeč jednoho hráče by neměla trvat déle než 5 minut. Posluchači mohou do řeči vstupovat svými dotazy a je na mluvčím, jak zareaguje. Po skončení vystoupení necháme prostor pro časově ohraničenou diskusi.

Po skončení posledního řečníka posluchači vyhodnotí písemně výstupy a součtem bodů vznikne pořadí a určí se finalista.

Témata mohou být pro celý večer shodná nebo si mohou řečníci losovat ze zásobníku témat (pokud první odmítne může losovat ještě jednou).

Stejným způsobem probíhá i finále, ve kterém se ale hodnotí ihned po projevu, v závěru je možné body korigovat v rozmezí +/-1 bod.

 

 

Témata vesnice:

·         člověk a strom

·         strom a ptáci

·         já a pes

·         kočka a strom

·         zabíjačka prasete

·         ryby v potoce

·         doprava z vesnice do města

·         vesnice a město

·         kultura na vesnici

·         slepice a vajíčka

 

Příroda a ekologie:

·         deštné pralesy

·         stavba dálnic

·         lovení zvěře

·         meliorace

·         přelidnění a co s ním

·         těžba ropy

·         těžba uhlí

·         chemický průmysl

·         lov velryv

 

Mezilidské vztahy:

·         láska

·         rasová nesnášenlivost

·         ideální charakter člověka

·         závist

·         volba partnera

·         vztahy v rodině

·         rozvody

·         lidi v okolí

·         finance v rodině muž-žena

·         dělba práce v rodině

·         první dojem

·         šaty dělaj člověka

·         projevování citů a emocí

 

Technika:

·         dopravní prostředky

·         člověk a počítače

·         technika a svět

·         elektrická energie

·         cestování

·         kanalizace a stoky