Respektovat a být respektován

20.02.2012 19:26

 

Rodinné centrum Kolovraty Macek o.s.  a

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělání, www.zkola.cz/respektovat

pořádají kurz

 

Respektovat  a  být  respektován

 

Kurz o komunikaci a postupech,

které podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty

 

Lektorky: Bc. H. Čechová, PhDr. D. Nevolová a PhDr. J. Nováčková

 

 

Sdělování oprávněných požadavků I.

1. seminář – 2. října 2012 (úterý) 17.30 – 20.30 hod.

Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. Rizikové způsoby komunikace I.

Principy reagování tří částí mozku. Sebeúcta jako „imunitní štít osobnosti“. Zásady dobré komunikace.

 

Sdělování oprávněných požadavků II.

2. seminář – 3. října 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod.

Rizikové způsoby komunikace II. Poslušnost – vyjasnění pojmu, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. Sedm dovedností pro dobrou komunikaci.

 

Emoce I.

3. seminář – 17. října 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod.

Základní fakta o emocích. Různé způsoby, jak reagujeme na negativní emoce druhých. Formy empatické reakce.

 

Emoce II.

4. seminář – 31. října 2012 (středa)   17.30 – 20.30 hod.

Zvládání vlastních emocí, já-výrok a jak tomu učit děti. Procvičování empatických reakcí.

 

Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti

5. seminář – 14. listopadu 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod.

Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí.

 

Jak vyjadřovat uznání a ocenění

6. seminář – 28. listopadu 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod.

Rozlišení pojmů: pochvala – ocenění – odměna – zpětná vazba. Rizika pochval a odměn. Postupy při oceňování. Rizika soutěží.

 

Aplikace respektující komunikace pro každý den

7. seminář – 12. prosince 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod.

 Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích.

 

Organizace kurzu

ÚČASTNICKÝ POPLATEK (za 7 večerů):  2600,- Kč při účasti 20 účastníků

PŘIHLÁŠKY: zasílejte na e-mailovou adresu lenka_trnkova@centrum.cz

MÍSTO KONÁNÍ :  klubovna RC Macek zvaná „Konírna“ (u kulturního domu „U Boudů“)

 

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Doporučujeme vzít si podložku na psaní. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.