Raketový pohon

06.11.2011 12:50

 

Pomůcky: balónek, trubička

 

Vyzkoušíme si základní princip raketového pohonu, a to jak působí plyn unikající pod tlakem skrz malý otvor (trysku).

Zásobník tlakového plynu představuje dlouhý balónek, který při vyprazdňování dodává téměř konstantní množství vzduchu.

Balónek je na konci opatřen zpevněnou částí (trubičkou) - „tryskou“.

 

Balónek nafoukneme a pustíme, čehož důsledkem je jeho několikavteřinový let.

 

Pokud balónek připevníme např. na autíčko, může sloužit i jako pohon autíčka.

 

Reaktivní motor

Reaktivní (tryskový) motor je pohon, pracující na principu zákona akce a reakce.

Síla, kterou reaktivní motor vyvíjí, se nazývá tah. Je úměrná množství a rychlosti média, které motor opouští. Aby tato rychlost byla co největší, je reaktivní motor vybaven vhodně tvarovanou tryskou. Princip je znám už od starověku, kdy byl malý kotel ohříván nad ohništěm a pára z něj byla vedena trubkami do kulové nádoby s tryskami, kulová nádoba pak rotovala kolem trubek.