Protichůdné rozkazy

15.09.2012 08:50

Hraje sudý počet hráčů. Soutěžícím se rozdají lístečky s úkoly, které si navzájem odporují a které musí plnit. (zpívej/zajisti, aby nikdo nezpíval;běhej/zajisti, aby nikdo neběhal; tleskej/zajisti, aby nikdo netleskal atd.) Úkol si přečte a nikomu ho neřekne ani neukáže. Pak se hráči rozběhnout a může se odstartovat hra. Hra se hraje tak 2 min. Vyhrává ten z dvojice, který splnil daný rozkaz. K této hře doporuřuji foťák ;-)