Přísloví

22.07.2014 09:42

Jednotlivci

15 - 40 hráčů

Do deště

1-2 hodiny

Pomůcky: papír a tužka

 

     Úkolem hráčů je doplňovat chybějící slova v příslovích, která čte vedoucí.

Hodnotí se správnost doplněných slov.

Bez peněz                    do hospody nelez.

Co můžeš udělat dnes         neodkládej na zítřek.

S úsměvem                    jde všechno líp.

Každý začátek                je těžký.

Neštěstí nechodí po horách   ale po lidech.

Dlouhé vlasy                 krátký rozum.

Šaty                         dělají člověka.

Kdo se směje naposled        ten se směje nejlépe.

I mistr tesař                se někdy utne.

Není všechno zlato           co se třpytí.

Není důležité vyhrát         ale zúčastnit se.

Nechám to koňovi             ten má větší hlavu.

Kdo chce kam                 pomožme mu tam.

Čistota                      půl zdraví.

Kdo se moc ptá               ten se moc dozví.

Kdo je zvědavý               ten je brzo starý.

Hlad                         je nejlepší kuchař.

Sytý                         hladovému nevěří.

Láska                        i hory přenáší.

Šikovný                       jako hrom do police.

Jaký pán                     takový krám.

Lepší vrabec v hrsti         než holub na střeše.

Vlk se nažral                a koza zůstala celá.

Kdo lže                      ten i krade.

Každé zlo                    se v dobro obrátí.

Nikdy není tak zle           aby nemohlo býti ještě hůře.

Když se chce                 všechno jde.

Nekupuj zajíce               v pytli.

I zdi                        mají uši.

S chutí do toho              a půl je hotovo.

Nechval dne                  před večerem.

Ráno je                      moudřejší večera.

Nechlub se                   cizím peřím.

Práce kvapná                 málo platná.

Potrefená husa               nejvíce kejhá.

Pro pravdu se člověk         vždycky zlobí.

Lež má krátké nohy           daleko neuteče.

Co Čech                      to muzikant.

Oko za oko                   zub za zub.

Všechny cesty                vedou do Říma.

Dvakrát měř                  jednou řež.

Bez práce                    nejsou koláče.

Kdo jinému jámu kopá         sám do ní padá.

Do melounu a do ženské       nevidíš.

Tak dlouho se chodí          se džbánem až se ucho utrhne.

Bližší košile                než kabát.

Vrána vráně                  oči nevyklovne.

Vrána k vráně sedá           rovný rovného si hledá.

Komu se nelení               tomu se zelení.

Devatero řemesel             desátá bída.

Host do domu                 Bůh do domu.

Host a velká ryba            třetí den smrdí.

Darovanému koni              na zuby nekoukej.

Trpělivost                   růže přináší.

Ranní ptáče                  dál doskáče.

On po tobě kamenem           ty po něm chlebem.

Jak se do lesa volá          tak se z lesa ozývá.

Tichá voda                   břehy mele.

Lucie noci upije             ale dne nepřidá.

Únor bílý                    pole sílí.

Medardova kápě               čtyřicet dní kape.

Březen za kamna vlezem       duben ještě tam budem.

Studený máj                  ve stodole ráj.

Na svatého Jiří              vylézají hadi a štíři.

Na tři krále                 o krok dále.

Na Nový rok                  o slepičí krok.

Ženu                         ani květinou neuhodíš.

Jak si kdo ustele            tak si taky lehne.

Mluviti stříbro              mlčeti zlato.

Kdo šetří                    má za tři.

Kdo se nesrovná s chlebem    nesrovná se ani s lidmi.

Čím kdo zachází              tím také schází.

Žádný učený                  z nebe nespad.

Co se v mládí naučíš         ve stáří jako když najdeš.

Chytrému napověz             hloupého kopni.

Co není v hlavě              musí být v nohách.

Hloupý kdo dává              hloupější kdo nebere.

Dobrá hospodyňka             pro pírko i přes plot skočí.

Jablko nepadá                daleko od stromu.

Pod svícnem                  je největší tma.

Nic není tak horké           jak se uvaří.

Opakování                    matka moudrosti.

Jíš abys žil                 nežiješ abys jedl.

S jídlem                     roste chuť.

Do třetice                   všeho dobrého i zlého.

Kdo nic nedělá               nic neskazí.

Jedna vlaštovka              jaro nedělá.

Pro jedno kvítí              slunce nesvítí.

Nestrkej nos                 do cizích věcí.

Pro dobrotu                  na žebrotu.

Kouká jako by mu             uletěly včely.

Jeden za všechny             všichni za jednoho.

Ve zdravém těle              zdravý duch.

Co se škádlívá               to se rádo mívá.

Jsou si podobni              jako vejce vejci.

Mluví jako                   kniha.

Pes se drží pána             kočka stavení.

Pyšný                        jako páv.

Nad nikým se nepovyšuj       před nikým se neponižuj.

Kdo nehraje                  nevyhraje.

Roste jako                   dříví v lese.

                             jako z vody.

Drží se                      jako klíště.

Opakovaný vtip               není vtipem.

Tonoucí se                   stébla chytá.

Mezi slepými je              i jednooký králem.

Rozděl                       a panuj.

Poruč a                      udělej sám.

Spoléhej jen sám na sebe     ušetříš si mnohá zklamání.

V nouzi                      poznáš přítele.

Kam vítr                     tam plášť.

Sedí na                      dvou židlích.

Tvrdohlavý jako              mezek.

Líný jako                    veš.

V nejlepším                  přestat.

Kam nemůže čert              nastrčí bábu.

Kam nechodí slunce           chodí lékař.

Zadarmo                      ani kuře nehrabe.

Líná huba                    holé neštěstí.

Řemeslo má                   zlaté dno.

Všechno zlé                  je pro něco dobré.

Nosí srdce                   v kalhotách.