Plácando

27.07.2014 09:47

dva proti sobě

do deště na rozptýlení

10 min.

 

Soutěžící stojí proti sobě na vzdálenost předpažení, chodidla vedle sebe, ruce pokrčeny před prsa, dlaněmi proti soupeři. Účelem hry je donutit protihráče, aby opustil tuto polohu a jakýmkoli směrem vykročil některou nohou. Pohnou-li se z místa oba body se nepočítají. Vychýlení soupeře jinak, než úderem do dlaní nebo uhnutím se nepočítá. Hraje se na deset minut čistého času.