Pašeráci

06.11.2011 12:33

V terénu byl vymezen prostor pro celníky (mezi dřevěnými stěnami) a dva prostory pro pašeráky, kdy v prvním bylo na zem rozházeno pexeso a cílem pašeráků bylo pronést co nejvíce kartiček pexesa přes území celníků za druhou stěnu. Pašerák mohl nést pouze jednu kartičku a musel ji viditelně držet, jakmile se celník pašeráka dotkl, ten mu musel kartičku vydat a mohl se vrátit pro další. Soutěžilo se, kdo nakonec bude mít víc kartiček a nejlépe ještě v rámci pexesa dvojic kartiček. Hra se hrála celkem třikrát, první dvě hry byli děti pašeráci a dospělí celníci, v poslední se část dětí vyměnila s dospěláky. Při hře se děti mohou naučit používat a vymýšlet různé strategie.