Padáček

18.08.2012 19:46

Když vám drak pěkně létá, můžete za ním posílat psaníčka a koníky. Psaníčko je kolečko papíru jež vítr žene vzhůru až k draku. Koníčka si zhotovíte tak, že přehnete obdélník papíru, ohnete růžky jako křidélka a položíte na provázek. Vítr se opře o plochu koníčka a ten ujíždí po šňůře až k draku / ovšem nesmí být na motouze uzel/.

 

 

Totéž dělají Číňané, jenomže namísto psaníčka posílají rybičky zhotovené z lehké kostry bambusu, lišt a papíru zcela podobným způsobem jako již popsané velké létající ryby. Ty jsou připevněny na malém kroužku, jímž probíhá vodící šňůra.

 

 

 

 

 

Kromě těchto psaníček, koníků a rybiček, které zůstanou vždy nahoře u draka, dá se ještě posílat vzhůru padák, který se sám odpoutá a pěkně se snáší k zemi. Pro tento účel se však musí z drátu zhotovit vypouštěcí zařízení. Jednoduchý vypouštěcí háček je na obrázku 39. Z hliníkového drátu vyrobíte věšák s očky, do kterého je zapojen posuvný háček / železný drát /. Na posuvný háček se pověsí kroužek, na kterém je padák upoután. Háček se vysune kupředu, a tím se zároveň uzavře očko věšáku. Větrem je padák hnán vzhůru k draku. Před drakem je na šňůře upevněna zarážka, o kterou se posuvný háček zarazí a otevře očko věšáku. Padák se v tomto okamžiku uvolní. Celé vypouštěcí zařízení potom samo sjede po šňůře dolů.

 

Druhé zařízení, na kterém je nesen otevřený padák ve dvou bodech, sestává z dlouhé lišty a drátěných ok. Tento systém má tu výhodu, že otevřený padák je zavěšen na předním háčku a kroužek se závažím na zadním háčku, takže se padák ani jeho nosné šňůry nemohou zamotat do pouštěcí šňůry. Jak je mechanismus zhotoven je patrno z připojeného obrázku.

 

 

 

 

 

 

 

Ještě je třeba uvést zhotovení padáku z hedvábného papíru. Na obrázku 41 jsou uvedeny míry pro sestavení padáku o průměru 1metru. Můžete ovšem udělat i menší padák poměrným zmenšením všech rozměrů. nejdříve si nastříháte z papíru dvanáct pásů, které navzájem slepíte dohromady. V horní části vrchlíku vznikne otvor o průměru asi 100 mm. Po okraji, kde jsou spoje pásů, přilepte dodatečně kousky papíru, aby uchycení nosných šňůr bylo co nejpevnější. Konce šňůr jsou spojeny v jeden pramen, na němž je připevněno závaží.

Draka pouštějte podle předpokládaného tahu a jeho velikosti na strojové přízi, šicím hedvábí, režné niti nebo slabém motouzu. K navinutí klubka použijte kulaté hůlky, které se v rukou dobře otáčí. Nepoužívejte nikdy příliš silného provázku, neboť je těžký a drak ho neunese.