Orienťák

20.07.2014 09:28

Náročné fyzicky a na práci s busolou

Jednotlivci nebo dvojice

Lepší až pod mrakem

2-4 hodiny

Pomůcky: tužka, busola, papír

 

Na trase nad tábořištěm je rozmístěno cca 8 až 16 kontrol navazujících na sebe azimutem. Úkolem hráčů je proběhnout jednotlivými kontrolami a zapsat si jejich pořadí.

 

Hodnotí se bezchybnost a čas.