Orientace - Ukaž kde byl poklad

06.11.2011 12:41

U jednoho z bodů byl v terénu umístěný poklad. Po skončení hry měli děti za úkol do plánku označit místo, na kterém se poklad nacházel. Pokladem byly bonbóny.