Orientace - Hledej podle mapky

06.11.2011 12:41

Mirek vyrobil na základě leteckého snímku hřiště jeho mapku, do které zakreslil bod. Bodům v terénu odpovídalo umístění obrázků, které měly děti za úkol nakreslit v plánku k daným bodům.