Obrazy z herbáře

06.11.2011 12:37

Děti si při hře „Naše stromy“ založily vybrané listy stromů do papírových desek nadepsaných jmény a ty se pak umístily mezi noviny do botanického lisu, děti si listy nalepily na černý papír A3, pak si společně obrazy orámovaly a odnesly domů.