Netopýři - pomoc, odchyt, poradenství

02.09.2012 06:49

Péče o nalezené netopýry

Péče o nalezené netopýry je podmíněna vyjímkou z § 50 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny s platností pro území hlavního města Prahy. Držiteli této vyjímky jsou všichni členové ZO ČSOP 11/30 Nyctalus, kteří s netopýry manipulují (www.nyctalus.cz). Cílem je návrat nalezených zvířat zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu.

Péče o nalezené netopýry probíhá také ve spolupráci se záchrannými stanicemi, policií ČR a veterinárními ordinacemi a ČESON. Příslušné organizace nám předají telefonní číslo a my následně nálezce kontaktujeme a domluvíme se na dalším postupu. Pro jednotlivé netopýry může být někdy nejlepší volbou vypuštění ten večer nálezcem, v jiných případech je nutné netopýra osobně vyzvednout. U kolonií je často třeba velmi rychlé reakce ze strany ohlašovatele i ze strany naší, zvláště pokud se jedná o život netopýrů ohrožující situaci. Poradíme s problematikou netopýrů v budouvách či předáme přímo kontakt dalším odborníkům z ČESONu.

U přijatých netopýrů je určen druh a zdravotní stav. Je-li netopýr v pořádku, je neprodleně vypuštěn nazpět do volné přírody poblíž místa nálezu nebo na jiném vhodném místě (např. při nálezu v centru často používáme park Stromovka, neboť zde byl zaznamenán výskyt řady druhů netopýrů a poblíž je Vltava, která usnadňuje netopýrům orientaci).

 

 

Postup při nálezu netopýra

Mrtvý netopýr

 • Pokud naleznete mrtvého jedince, odevzdejte ho zoologickém oddělení Národního muzea (v současnosti se zde netopýry zabývá RNDr. Petr Benda) nebo ve vrátnici v levé části vestibulu.
 • Nejdříve se však ujistěte, zda je zvíře opravdu mrtvé. Zimující jedinci totiž vykazují minimální aktivitu a mají velmi studené tělo (třeba jen 10°C). Pokud s takovým jedincem manipulujete, začne se v teple během cca 10 minut probouzet, otvírat oči a otáčet hlavou. Může také předstírat smrt – stáhne nožičky k tělu, nehýbe se, ale na omak je teplý.
 • Pokud je zjevně uhynulý, dejte jej do nějakého pytlíčku či krabičky a přiložte kartičku s informací, kde a kdy jste jej nalezli. Čerstvě uhynulá zvířata buď ihned odevzdejte, nebo dejte zamrazit. Vysušená zvířata, která již nepodléhají rozkladu, stačí přinést kdykoli a není nutné spěchat.
 • Vždy je lepší na netopýra nesahat holýma rukama, ale vzít si rukavice, nebo jej brát do kusu papíru či látky.

 

Léto - jeden netopýr

Netopýr vletěl večer do místnosti

 • Pokud netopýr zmateně poletuje po místnosti, otevřete dokořán okna, zhasněte, odejděte z místnosti nebo se usaďte někde v rohu u stěny a počkejte až se zvíře zorientuje a samo vylétne ven. Pokud se usadí např. na záclonách a víc jak půl hodiny se nehýbe, vezměte jej v kožené rukavici nebo v kusu pevné látky a dejte ho do papírové krabice a umístěte krabici na vyvýšené místo odkud může netopýr odletět a kam se na něj zároveň nedostanou jiná zvířata včetně domácích mazlíčků. Do krabice dejte kus zmuchlané hrubší látky tak, aby sahala přes okraj a netopýr se po ní mohl vyšplhat a odletět. Pokud do rána neodletí, vezměte krabici zpět domů (krabice musí být bez štěrbin, je schopný protáhnout i velmi úzkou škvírou!!! – ale nezapomeňte udělat dýchací otvory), zavřete a ihned zavolejte odborníkům.

Netopýr nalezený přes den

 • Pokud jste nalezli netopýra ve dne, dejte ho do papírové krabice bez štěrbin (je schopný protáhnout i velmi úzkou škvírou!!!) – ale nezapomeňte udělat dýchací otvory. Do krabice dejte: zmuchlaný kus látky (aby se mohl schovat) a vodu v ploché misce (např. víčko). V noci umístěte krabici na vyvýšené místo, odkud může netopýr odletět a kam se na něj zároveň nedostanou jiná zvířata včetně domácích mazlíčků. Do krabice dejte kus zmuchlané hrubší látky tak, aby sahala přes okraj a netopýr se po ni mohl vyšplhat a odletět. Pokud do rána neodletí, vezměte krabici zpět domů, zavřete a ihned zavolejte odborníkům.
 • Na netopýra sahejte raději v kožené rukavici nebo přes kus pevné látky. Zvíře zbytečně nedrážděte.

 

Živý netopýr (jeden), zima

 • Pokud naleznete netopýra v zimě v místě, které je k zimování vhodné (je zde vysoká vzdušná vlhkost, teplota po celou zimu v rozmezí 4-10 °C a minimum rušivých vlivů), nechte jej na místě a nerušte ho. Když je v zimě netopýr probuzen (což je pro něj značně energeticky náročné), často mu nezbude dostatek sil na přežití zimy a hyne vyčerpáním.
 • Pokud jej naleznete kdekoli jinde, dejte ho do papírové krabice bez štěrbin (je schopný protáhnout i velmi úzkou škvírou!!!) – ale nezapomeňte udělat dýchací otvory. Do krabice dejte: zmuchlaný kus látky (aby se mohl schovat) a vodu v ploché misce (např. víčko). Krabici nenechávejte na příliš teplém místě (např. u topení) a ihned zavolejte odborníkům. Ti mohou případně pomoci s odchytem.
 • Na netopýra sahejte raději v kožené rukavici nebo přes kus pevné látky. Zvíře zbytečně nedrážděte.

Nalezené mládě

 • Najdete-li holé mládě, vypadlo nejspíš z kolonie, která se nachází nedaleko. Dejte mládě poblíž místa, odkud pravděpodobně vypadlo (štěrbina, dutina), kam se však na něj nedostanou kočky či draví ptáci a kde na něj nebude pražit sluníčko. Není-li mládě příliš vyčerpané, zaleze samo do úkrytu. Matka může mládě najít po hlasu (i mimo úkryt). Pokud je matka nenajde, s největší pravděpodobností mládě uhyne. Protože ani při nejlepší péči nedokážeme v zajetí mláďatům nahradit mateřské mléko, nepomůže většinou ani předání odborníkům. S jakýmikoli dotazy ohledně nálezu mláděte se však můžete obrátit na odborníky.

Zraněný netopýr

 • Pokud jste nalezli zraněného jedince, dejte ho do krabice bez štěrbin (je schopný protáhnout i velmi úzkou škvírou!!! – ale nezapomeňte udělat dýchací otvory) a neprodleně zavolejte odborníkům, nebo jej doneste k veterináři. Lepší je nejdříve kontaktovat odborníky ve vašem regionu. Ti vám poradí, který veterinář vám poskytne potřebnou péči, nebo si od vás zvíře převezmou a potřebnou péči zajistí sami.
 • Na netopýra sahejte vždy raději v kožené rukavici nebo přes kus pevné látky (při poranění může být manipulace bolestivá a zvíře pak kouše). Zvíře zbytečně nedrážděte.
 • Pokud hledáte veterinární kliniku, kde by netopýra mohli ošetřit či operovat, měla by mít k dispozici vybavení pro malá zvířata. Narkóza se provádí inhalačně (izofluran), nikoli injekčně.

 

Více netopýrů, léto

 • Pokud naleznete v létě více netopýrů pohromadě, s největší pravděpodobností jste nalezli mateřskou kolonii matek s mláďaty. Mateřské kolonie zakládají samice od konce dubna, porodí zde koncem června svá mláďata a koncem srpna se pak kolonie rozpadají a netopýři se odstěhují.
 • Netopýři jsou v tomto období zvláště zranitelní. Každá samice rodí jen jednou ročně jedno nebo dvě mláďata a zdaleka ne každé se dožije dospělosti. Proto se celkově rozmnožují pomalu a zničení takového tradičního úkrytu může mít nedozírné následky pro celou populaci. Netopýři se dožívají vzácně i třiceti let a v jejich životě hraje velkou roli tradice a znalost vhodných úkrytů, kterou předávají dospělí jedinci mláďatům učením. Proto je tak důležité každé stanoviště letních kolonií netopýrů úzkostlivě chránit.
 • Pokud objevíte netopýry ve svém objektu,
 • netopýry co nejméně rušte (někdy i při jediném vyrušení samice opouští úkryt a hledají si jiný)
  • dbejte na to, aby nebyly uzavřeny vletové otvory (zazděná zvířata hynou hladem a jejich rozkládající se těla silně zapáchají)
  • neprovádějte žádné významné zásahy v prostorách, kde sídlí kolonie, pokud to není nezbytně nutné
  • opravy provádějte v období říjen-březen
  • nezapomeňte, že na opravy střech a půd je nutná výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb.
  • opravy konzultujte s odborníky (pracovníci AOPK, NP, CHKO), ti zjistí, o který druh se jedná, kudy na půdu pronikají a jakým způsobem by měla být provedena stavba, aby kolonie nebyla nenávratně zlikvidována. (Fatální následky může mít i změna charakteru úkrytu, proto by se měl při opravách zachovat stejný typ střešní krytiny, nepřemísťovat vletové otvory a vikýřová okna a prostora obývaná netopýry by neměla být nevhodně prosvětlena vybudováním nových oken). Netopýry významně ovlivňuje i používání toxických chemikálií na ošetření dřevěných trámů.
  • nikdy netopýry nezabíjejte, ani je nenuťte k odletu za dne (raději kontaktujte odborníky a pokud nejsou dost vstřícní, zavolejte jiným ve vašem okolí, nebo nám a my se pokusíme sehnat někoho, kdo se Vám bude věnovat)

 

Více netopýrů, zima

 • Pokud naleznete netopýry v zimě v místě, které je k zimování vhodné (je zde vysoká vzdušná vlhkost, teplota po celou zimu v rozmezí 4-10 °C a minimum rušivých vlivů), nechte je na místě a snažte se jim neuzavřít únikovou cestu a nerušte je. Když jsou v zimě netopýři probuzeni (což je pro ně značně energeticky náročné), často jim nezbude dostatek sil na zbytek zimy a hynou vyčerpáním.
 • Pokud je naleznete kdekoli jinde, zejména pokud nespí, zmateně poletují a nebo lezou po zemí, dejte je do papírové krabice bez štěrbin (jsou schopni protáhnout i velmi úzkou škvírou!!!) – ale nezapomeňte udělat dýchací otvory. Do krabice dejte zmuchlaný kus látky (aby se mohli schovat). Krabici nenechávejte na příliš teplém místě (např. u topení) a ihned zavolejte odborníkům. Ti mohou s odchytem pomoci.
 • Na netopýry sahejte raději v kožené rukavici nebo přes kus pevné látky. Zvířata zbytečně nedrážděte.

 

Více netopýrů jaro, podzim

 • Pokud se k vám nastěhovalo velké množství netopýrů, jedná se pravděpodobně o tzv. netopýří invaze. Tyto invaze jsou výjimečné a krátkodobé. Většinou se jedná o skupinu nezkušených mláďat (nejčastěji našeho nejmenšího druhu), která si při přeletu na zimoviště spletla cestu. Pokud netopýři nevadí, nechte je být, za dva tři dny odletí sami. Pokud si vybrali nevhodné místo, zavolejte odborníkům. Ti vám s odchytem netopýrů pomohou a zajistí jejich návrat do přírody.


Zateplování paneláků

 • Zjistíte-li v paneláku, který se chystají zateplovat, netopýry, kontaktujte odborníky, nejlépe Petru Schnitzerovou (nova-petra@centrum.cz , tel: 605 870 323)
 • Firma by před vlastním zateplováním měla zajistit, zda se zde nevyskytují netopýři či rorýsi a pak postupovat v souladu se zákonem, bohužel byznys je často na prvním místě.
 • Vždy lze nalézt kompromis mezi zateplováním a ochranou zvířat (např. umístění speciálních budek, apod.)