Nemocnice

19.07.2014 09:45

středě náročné

jednotlivci nebo dvojice

10 - 40 hráčů

1-3 hodiny

Pomůcky: tužka a papír, případně dle „léčby“

 

Pro úvod hry je možné použít různé motivace katastrof a situací. Může se také jednat o jakousi rozcvičku před jinou velkou hrou.

Hráči se rozběhnou po lese nebo louce, kde jsou rozmístěny lístečky s různými nemocemi. Hráč když nalezne takový lísteček, sebere jej a běží s ním do polní nemocnice, kde mu lékař (vedoucí) stanoví diagnózu a léčbu. Metoda léčby se losuje z osudí, ve kterém jsou lístečky s léčebnými zákroky. Každý takto vytažený lísteček se opět vrací do osudí.

Lístečků s nemocemi by mělo být 2 až 5 krát více než je hráčů. Jednotlivé nemoci se ovšem mohou opakovat.

Příklady nemocí:

chřipka, kašel, spalničky, TBC, mor, záškrt, angína, průjem

 

Příklady léčby:

-       běh po zadu až na konec hřiště

-       běh po čtyřech na 50 m

-       skákání po jedné noze 1 min.

-       10 kliků

-       odrecitování básničky

 

Hodnotí se správnost a úplnost léčby.