Naše stromy

06.11.2011 12:36

Tomáš dětem cestou ukazoval různé stromy a vyprávěl jim např. jak se dělá javorový sirup, které plody jsou jedlé a které ne apod. – děti si průběžně sbíraly listy stromů. Po návratu do klubovny si děti založily vybrané listy stromů do papírových desek nadepsaných jmény a ty se pak umístily mezi noviny do botanického lisu.