Modelujeme ze sádry

14.01.2012 10:44

 

Možnosti při výrobě vzoru
- použijeme tovární výrobek, čímž se dopouštíme výroby plagiátu, pokud jej nehodláme dále prodávat je to korektní modelářský postup, proti kterému nemůže být námitek
- z bloku sádry, hrnčířské hlíny, pískovce apod. materiálu, který svým povrchem může připomínat povrch znázorňovaného objektu jej vysocháme (ubírání materiálu z bloku).
- model například opěrné zdi poslepujeme z jednotlivých kvádrů tak jako ve skutečnosti
- model sestavíme z vyřezaných, nebo vytrhaných kousky šmirglpapíru
- model slepíme z dílů deskového polystyrenu, jako běžné plastikové stavebnice

Výroba formy a úprava vzoru

- do desky plastelíny, vosku, nebo moduritu vytlačujeme (otiskujeme) jednotlivé kameny
- na plochu šmirglpapíru spáry zdiva naneseme ve formě voskových niti
- dřevěné bednění které přesně odpovídá skutečnému, nebo jeho zjednodušenému provedeni
- blok pěnového polystyrenu (při přežhaveném drátě a řídkém polystyrénu je na stěnách plasticky reliéf kyklopského zdiva)
- model který má alespoň jednu stenu plochou přilepíme (vteřinové lepidlo, disperzní lepidlo, tekutá samolepka...) na dno plastové krabičky, lze použít šuplíky do dílny, které mají nastavitelné přepážky, postavit si vlastni na míru...
- model proste položený na dno bude nadzdvihnut a poplave uvnitř formy - chyba
- prostorové modely je potřeba odlévat na více etap, neseparovaný Lukopren se velmi ochotně spojuje, takže například tenký nástřik barvy separuje celkem spolehlivě a na rozdíl od průhledných separátorů je vidět kvalita jeho nástřiku
- pevné stěny rámečku na formu umožňují ztenčit její stěny a ušetřit materiál Lukopren
- pro ploché odlitky zdiva v tloušťce okolo 4-6mm jsem naléval 15mm silnou formu
- pro prostorový odlitek propustku velikosti cívky kinofilmu jsem použil steny 10-15mm vzdálené od modelu
- pro plochý odlitek dlažby tl. 3mm používám cca 7mm silnou formu
- materiály neporézní obvykle nečiní problémy, jen sklo a některé nerosty se s Lukoprénem spojují velmi pevně, proto žádné rámečky forem ze skla, dno pod formu ze skla apod. Snad jen pokud hodláte formu ponechat s nádobou pevně spojenu (forma v Petriho misce)
- z Lukoprenu není třeba mít strach katalyzátory jsou sice označeny jako jed, ale pokud modelář dodržuje hygienické samozřejmosti, jako že se na podobné sajrajtíky nesahá holou rukou, nebaští a nepije v dílně, je to k přežití.
Pokud chceme v dílničce sedět i nadále, je třeba vyvětrat (moc to nesmrdí, ale vitamíny to zrovna nejsou). Kuchynští modeláři by si podobné alchymie měli ohleduplně odnést někam jinam. Naopak odlévaní sádry do hotových formiček může být vhodná zábava pro celou rodinu a zapojeni dětí. Získají zajímavou stavebnici, jen trochu práší po pokojíčku.
- nedodržením mísicího poměru chemikálií uvedeného na obalu riskujeme, že model-mustr bude na dlouhé měsíce uvězněn ve stále lepivé kaši (očistíme co lze mechanicky a nelepenou hmotu dovulkanizujeme doplněním chybějící chemie.
Opačný extrém způsobí smrštění a tím prostorovou deformaci formy.

Separování a odlévání
- porézní formu, ale i pěnový polystyrén je třeba separovat osvědčil se mi řídký nátěr materiálem Woodland Scenics - Flex Paste, použitelné jsou i olejové a vazelínové separátory, ale mohou špinit odlitek
- sádrové odlitky do Lukoprénu se vyjímají velmi snadno, při odlévání do modelového dřevěného bednění musíme odbedňovat jako v reálu
- vyjímání odlévaných modelů z voskových, plastelínových apod. plastických hmot forma obvykle nepřežije
- formu před odléváním nejprve zevnitř natřu řídkou sádrou s kapkou detergentu, tím se zaplní všechny spáry, kouty a drobné reliéfy, kde nesmi na odlitku zůstat bublinky řídce tekoucí sádru bez bublinek nalévám do formy a snažím se s formou vibrovat
- přiklopení volné hladiny sádry ve formě je možné, ale pokud nemáme kanál, kam může odejit přebytečná stlačovaná sádra, vyduje se odlitek do stran
- přidáním disperze prodloužíme dobu tuhnutí sádry a zhoršíme její mechanické vlastnosti
- přidáním soli urychlíme tuhnuti
- studenou vodou zpomalíme tuhnutí, teplou zrychlíme

Barvení sádry
- práškovou barvou do omítek, betonu, malty apod., která se nazývá Fronton můžeme ještě za sucha, nebo během míchání probarvit přímo hmotu sádry z 1 dílu okru a 1 dílu černé na krabičku od margarínu získáme základní odstín barvy všudepřítomného blátivého prachu, což je výtečné při drobném poškození sádrového modelu - nezáří bílá sádra
- sádru můžeme dobarvovat za mokra sádra už téměř nepřijímá vodu, kdy se jednotlivé barvy vzájemně měkce prolínají to je vhodné pro skály a modely kde se má voda zachytit jen za reliéfem, ale ne v cele plose
- sádru můžeme dobarvovat za vlhka, kdy barvu naneseme na sádru, která ještě saje vodu, ale není suchá a ihned po nanesení stříkneme vodu z mechanického rozprašovače / tak vznikají oddělené barevné plochy bez ostrého ohraničení (kamenné zdivo)
- barveni za sucha štětcem a hustou barvou je neobyčejně neuspokojující, protože suchá sádra odebírá vodu a barva dělá ostrá ohraničení
- stříkat sádru airbrush není problém, u probarvené sádry je vhodné použít jen tónování transparentním nástřikem tempery

Zdroj: https://www.zababov.cz/