Městská část Praha - Kolovraty

31.12.2012 10:59

 

Městská část Praha - Kolovraty poskytuje každoročně na část aktivit našeho sdružení finanční a materiální podporu.

 

 

Rodinné centruk Molovraty MACEK o.s., získal pro svoji činnost v roce 2012 finanční podporu v celkové výši 30.900,- Kč od ÚMČ Praha Kolovraty.

Díky této podpoře bude opět možné realizovat akce a program ve vyšší kvalitě u aktivit a akcí:

 • Masopust
 • Rej čarodějnic
 • Výtvarná soutěž
 • Hudební hrátky
 • Výtvarka
 • TÁCEK
 • Herna MACEK
 • Dýňová slavnost
 • KoloZávod
 • Drakiáda
 • Mikulášská

 

 

Kolovraty

Kolovraty, městská část Prahy, se nachází na jihovýchodě Prahy asi 15 kilometrů od centra města.
Městskou část Kolovraty tvoří dvě obce – Kolovraty, které mají 2 779 obyvatel, a Lipany se 213 obyvateli (stav ke dni 31. prosince 2009). Do budoucna se počítá s nárůstem o dalších 1500 – 2000 obyvatel.

Kolovraty leží na hlavní železniční trati Praha – České Budějovice, kde v úseku Praha – Benešov u Prahy je provozována rychlá taktová doprava. Do obce vedou dvě autobusové linky (číslo 265 a 267) pražské městské hromadné dopravy. Ve všední den tak mají Kolovraty 100 spojení s centrem města.

V obci je základní škola s 1. – 5. postupným ročníkem. Původní budova, která byla postavena v roce 1897, byla postupně rekonstruována tak, aby vyhovovala současným požadavkům. V září roku 2009 byl slavnostně otevřen nový pavilon školy pro první ročníky a družinu, jehož polovinu užívají i dvě třídy předškoláků. Mateřské škole náleží další dva moderní pavilony postavené  po roce 2000. Poblíž školky je pobočka Základní umělecké školy, Bajkalská ul. Praha 10).

V sousedství mateřské školy se nachází víceúčelová budova, ve které je umístěna školní jídelna, dětský, praktický lékař a pošta. Ve středu obce se nachází budova Úřadu městské části, Infocentrum s knihovnou, lékárna, Dům s pečovatelskou službou, tělocvična s posilovnou a hasičská zbrojnice.

Zdroj: web obce Kolovraty