Měřítka hodnot

25.09.2011 08:53

Hráčům nadiktujeme 20 hodnot: přátelství, mír, pravda, moudrost, vlast, příroda, svoboda, láska, rodina, krása, znalosti, legrace, obliba, pocit, jistoty, zajímavá práce, odvaha, odpovědnost, inteligence, smích, úspěch. Z těchto (nebo z jiných) si každý hráč vybere 15 hodnot, které považuje za nejdůležitější. Pořadí by alespoň přibližně mělo vyjadřovat důležitost, kterou vybraným hodnotám přikládá. Poté se hráči spojí do dvojic a ze svých vybraných patnácti vyberou 12 a opět je seřadí. Dvojice se pak spojí do čtveřic,.. podle počtu lidí, až zůstane posledních pět hodnot, které se opět seřadí podle důležitosti. Takto získané pořadí pak bude měřítkem hodnot všech hráčů. Poznámka: rozdílné názory by si měli hráči vysvětlovat a vyvracet, měli by se přesvědčit.