Masopustní rej masek 2007

05.11.2011 18:35

 

Mateřské centrum Kolovraty – MACEK pořádá ve čtvrtek 15.2.2007 Masopustní rej masek. Program se uskuteční v rámci běžné otevírací doby v klubovně Macka. Rádi přivítáme nejen děti, ale i rodiče v maskách. Vstupné jako obvykle do Macka.

(otištěno v Kolovratském měsíčníku)

 

Masopustní rej si nejmenší opravdu užili

Deštivé počasí jednoho únorového čtvrtka doprovodilo několik roztodivných postaviček na masopustní rej masek pořádaný kolovratským Mateřským centrem Macek již potřetí.

V kulturním domě U Boudů se sešly princezny, berušky, voják či Červená Karkulka. Dokonce přišlo i léto jako převlek jedné maminky. Všechny dětské oči zářily a na kostýmech byly znát šikovné ruce maminek. Program Masopustu nabídl dětem různé hry a úkoly. Nechyběla ani hudba, tanec a zpěv lidových písní. Děti se na chvíli zklidnily při pohádce O Červené Karkulce, kterou s maňásky zahrály Dana Heřmánková a Monika Krňanská. Všichni uvítali i občerstvení, které k tomuto zimnímu svátku patří.

Na konci byla znát únava těch nejmenších. Není pochyb, že se malé maškary za rok opět sejdou.

Miluše Doubravová

(otištěno v Kolovratském zpravodaji 2007/1)