Letadlo

21.07.2014 09:50

lehce namáhavá

skupinky po 5 až 7

2-5 hodin

Pomůcky: provázek, tyčovina

 

Jedná se o zábavnou hru, kterou je možné zařadit do širšího programu. Jednotlivé skupinky si vytvoří z tyčoviny tzv. letadlo. Jedná se o kříž složený ze čtverců o dané délce hrany. Pro spojení jednotlivých dílů tyčoviny může být použito pouze provázku. Po ukončení stavebních prací následují testy letadla.

Příklady testů:

Manévrovatelnost - hráči si vlezou do jednotlivých čtverců, uchopí letadlo a probíhají s ním vyznačenou slalomovou trať.

Rychlost - hráči opět uchopí letadlo uvnitř čtverců a běží s ním určenou vzdálenost na čas.

Motorová zkouška - hráči drží letadlo, nadechnou se a na povel začne každý vydávat zvuk podobný zvuku motoru letadla. Hodnotí se výdrž.

Pevnostní zkouška - vedoucí vezmou letadlo a odhodí jej do dálky.

 

Hodnotí se stupeň poničení letadla.