Kopčemův talisman

05.07.2014 10:11

 

Kopčemův talisman je celotáborová hra pro věkovou kategorii od 10 do 16 let. V této hře je kladen důraz na tábornické dovednosti a znalosti, znalosti přírody, zásad první pomoci. Při této hře je potřeba také šikovnosti, obratnosti a vytrvalosti. Jako shrnutí je možno říci, že účastníci by měli umět přežít v přírodě.

Podle věkové kategorie je však možné jednotlivé úkoly zpřísňovat nebo ulehčovat.

 

 

Sup Ra

Kopčem bloudil mezi skalami a v duši měl čeročerný smutek. Kde zůstali jeho přátelé? Jak k nim najde cestu? Náhle nad ním zakroužil obrovitý sup. Kopčem se ho velice ulekl. Sup uchopil do pařátů kožešinu ovinutou kolem chlapcových beder a vznesl se s ním do výše.

"Tak nějak bude vypadat mapa, až ji lidé začnou kreslit" zaskřehotal do Kopčemových uší. Ten jen v údivu zíral jak se široká řeka mění v tlustou modrou čáru, lesy v zelené skvrny. Sup Ra mu pak v průběhu letu podal několik základních informací o orientaci v terénu, světových stranách, přírodě pod nimi a snesl se s ním měkce na místo startu. "Teď si vše pěkně opakuj a všude najdeš cestu" vlídně doskřehotal a odletěl.

Značně vykulený Kopčem se vydal směrem, kde zahlédl řeku.

 

Mapa, buzola, značky:

-       ví, jak rozpoznat světové strany podle přírodních úkazů

-       umí určit azimut pomocí buzoly

-       zná mapové značky a turistické značky

 

Příroda:

-       určí deset druhů stromů

-       určí deset druhů keřů

-       určí deset léčivých rostlin

-       určí pět druhů obilí

-       určí deset druhů jedlých lesních plodů nebo rostlin

-       pozná podle letu pět druhů ptáků

-       pozná pět stop

 

Orientace:

-       zná pět různých souhvězdí

-       umí se v noci orientovat

 

 

Bobr Rufus

Cesta k řece netrvala Kopčemovi díky nově nabytým orientačním znalostem dlouho. Před sebou spatřil velkou zátoku za hrází. Na ní se čile pohyboval veliký bobr.

Bobr připlaval ke Kopčemovi a obstojnou prařečí prohlásil "Jmenuji se Rufus, jsem bobr - stavitel. Co tě přivádí v tyto kraje, kde řádí strašlivý šavlozubý tygr a kde obstojí jen ti nejlepší z nejlepších?"

Kopčem mu vypověděl svůj příběh a bobr se zamyšleně předními tlapkami probíral ve vousech. "Nuže dobrá. Pomohu, jak mohu, stejně tak moji přátelé. Na prvním místě je postavit si tábořiště." Poté se vrhl na nejbližší strom a jal se ho podhlodávat.

 

Stavba stanu:

-       ví kde a jak postavit stan

-       umí postavit stan

 

Oheň, ohniště:

-       zná alespoň pět druhů ohňů

-       ví jak správně založit ohniště

-       umí založit oheň bez papíru a uvařit na něm čaj

 

Nástroje, práce:

-       umí používat sekeru

-       umí používat pilu

-       ví jak pokácet strom

 

Zvláštní znalosti:

-       umí připravit pochodeň

-       ví jak se u ohně chovat

 

 

Vydra Tarka

Kopčem neměl k vodě příliš velkou důvěru. Chtěl se pokusit přeplavit na druhý břeh řeky pomocí kmene, který se pohupoval na vodě poblíž břehu. Obkročmo na něj nasedl a stejně rychle byl ve vodě. Spolu s Rufusem ho zachránil chlupatý tvor, který vodou doslova klouzal.

"To je vydra Tarka, říční kolegině" zabručel Rufus, "ta tě může ve vodě lecčemus naučit." Tak se Kopčem učil a učil.

 

Plavání:

-       uplave 50 m volným stylem

-       uplave 50 m znakem

-       uplave 50 m stylem prsa

 

Jízda na lodi:

-       umí pádlovat dopředu i dozadu

-       umí kormidlovat

-       umí se přitahovat

 

Sova Hú

Jenže den je den a v noci je všechno jiné. Bobr Rufus mu sice pomohl postavit tábořiště i rozdělat oheň - ale co dál?

Obvyklé temné řvaní tygra mezi skalami Kopčemovi na veselosti nepřidávalo. Raději vylezl na strom. Posadil se na silnou větev – a vedle něj se zavrtěla obrovská sova. "Hú" prohlásila. "Nejenže mne rušíš, ale asi i postrádáš základní znalosti. Jsem zdejší sova Hú, jako většina sov pochopitelně moudrá. V dutině za tebou je obsáhlá knihovna, kvalitně tesaná. Používej ji v době svého pobytu zde a čerpej z ní poznání. Mimochodem, pokud bys při studiu i jinak přišel k úrazu, vykonávám též funkci místní zdravotnice."

Dlouhý projev sovu zcela vyčerpal a ta opět usnula.

 

Zdravověda:

-       první pomoc při zlomeninách

-       první pomoc při uštknutí

-       první pomoc při úžehu a úpalu

-       první pomoc při různých druzích krvácení

-       první pomoc při tonutí

-       umělé dýchání

-       ošetřování zhmožděnin

-       transport

 

Šifry:

-       morseova abeceda (alespoň podle klíče)

-       příjem zprávy v morseově abecedě (baterkou)

-       šifrování posunutím abecedy

-       notový a uzlový zápis morseovy abecedy

 

Státy a historie:

-       pozná podle obrysu alespoň pět evropských států

-       zná okolní státy

-       zná okolní hrady a významnější města

-       zná legendu Příběnic

-       zná historii Tábora

 

 

Krajta Ká

"Potřeboval bych nějaký dlouhý provaz" řekl si Kopčem a začal neuměle splétat traviny. Náhle zahlédl na větvi viset dlouhý, silný, přímo ukázkový. Vida bude bez práce zajásal a zatáhl za něj. Ovšem překvapení bylo dokonalé. Jeho provaz ožil a perfektně omotal Kopčemovo tělo. "Já jsem krajta Ká, človíčku" zasyčela mu do tváře velká hadí hlava "mistr v zavazování a rozvazování. Vidím že i já tě budu muset něčemu naučit."

Tak se Kopčem učil.

 

Uzly:

-       lodní uzel

-       rybářská spojka

-       dračí smyčka

-       zkracovačka

-       liščí smyčka

-       škotova spojka

-       ambulantní uzel

-       osmička

-       turban

-       uzel přátelství

 

 

Kopčemův talisman

Při součtu bodů dalekozrakosti, bystrozrakosti, sluchu, hmatu, obratnosti, odhadu dálky a míření nad 400 bodů získáváš Kopčemův talisman.

 

Dalekozrakost

Čtení novin na větší vzdálenost za každý palec 1 bod

Pozorování 15 terčů o průměru 10 cm na 200 m za každý terč 2 body

Více jak 60 bodů - Jestřáb

 

Bystrozrakost

Na desku 30x30 cm rozdělenou na 25 čtverců umístit 5+5 různých ředmětů.

Na pět vteřin odkrýt a potom umístit shodně na druhou desku.

Hraje se čtyřikrát, za každý dobře umístěný předmět 3 body. Počítá e součet.

 

Sluch

Zavázané oči - poslouchat tikot stopek. Za každý palec vzdálenosti  bod.

Nad 60 bodů - Sova.

 

Hmat

3x10 různých mincí v klobouku. Zavázat oči a poslepu rozdělit mince na tři hromádky. Měří se čas. 135 vteřin 0 bodů, 120 vteřin 15 bodů, 100 vteřin 30 bodů, 90 vteřin 50 bodů. Za špatně umístěnou minci 2 body dolů.

Miska rýže. Poslepu jednou rukou tvořit hromádky po 3 zrníčkách po dobu dvou minut. Za dobrou hromádku 1 bod.

 

Obratnost

12 šišek položených 1,8 metru od sebe. Od krajní je ve vzdálenosti 3,6 metru položena krabice s otvorem přesně pro šišky. Úkolem je oběhnout vždy pro jednu šišku a uložit ji do krabice. Doba běhu je jedna minuta. Za každou šišku je 10 bodů.

Nad 80 bodů - Kočka.

 

Odhad dálky

Celkem 5 různých změřených vzdáleností. Za každou dobře určenou - tolerance je 10% - 20 bodů.

 

Míření

25 středně velkých šišek. Trefuje se na vzdálenost 5 m do prostoru velkého 50 x 50 cm. Hází se celkem 4x, sčítají se body - zásah je 1 bod.