Kombinace křížů

21.10.2012 18:55

 

Místo písmen používáme značky pro umístění písmen v křížích.

 

Příklad

text:           zelenina

šifra:         

               

Jak šifrovat                       

Místo písmene, které šifrujeme nakreslíme čáry, které jsou okolo písmen. Aby se jedno písmeno odlišilo od ostatních z dvojice napíšeme tečku doprostřed.

Šifrujeme podle následujících tabulek: